Nyheter

Smart resursanvändning i lantbruket

Nyligen beviljades medel för ny centrumbildning för att identifiera och utveckla djurens roll för utökad livsmedelsproduktion, hållbarhet och konkurrenskraft i framtidens svenska livsmedelssystem. Agr ...

Aktuella evenemang

DU + SmartAgri = Digital Revolution

 

SmartAgri skall praktiskt informera, hjälpa och stödja ert företag att med, digitalisering och ny teknik, utveckla sina nuvarande och framtida produkter och tjänster i syfte att stärka er konkurrenskraft i den pågående digitala revolutionen inom den agrara- och livsmedels näringen.

SmartAgri vänder sig till befintliga små och medelstora IT- och teknikföretag, primärt i Västsverige, som utvecklar och levererar lösningar direkt eller som del i andras lösningar till kundgruppen lantbruk och livsmedelsproduktion. Inom projektet kan vi erbjuda dig stöd och hjälp med att initiera och genomföra processer och projekt som bidrar till utvecklingen av nya smarta produkter och tjänster.

SmartAgri är ett samarbete mellan RISE, Science Park Skövde och Agroväst. Initiativet finansieras av Västragötalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund samt Europeiska regionala utvecklingsfonden som är fördelad och förvaltad av Tillväxtverket på uppdrag av Sveriges regering och EU.

 

Jag vill veta mer >>

 


 

Kunskapspodden

Innovationer och entreprenörskap inom de gröna näringarna. Möt forskare som presenterar aktuell forskning men också politiker och entreprenörer i intressanta och tankeväckande samtal.

 

Kunskapspodden.se

Projektfinansiärer

Projektpartners