Årsarkiv 2020

Rätt förutsättningar för framtidens matsystem

Kategorier: Nyheter från Branschen.

Livsmedelsforskningens status börjar stiga i graderna. Kanske är det nu som den faktiskt får de resurser som den gjort sig förtjänt av, skriver AGFO:s Lovisa Madås i sin spaning. Den här spaningen publicerades först i vårt nyhetsbrev AGFO weekly, signa upp dig här 191 miljoner. Så mycket delade forskningsrådet Formas ut nyligen till fyra nya centrum för svensk livsmedelsforskning och innovation. ”En god livsmedelsförsörjning är en angelägenhet för hela samhället”, sade Formas generaldirektör Ingrid Peterson i samband med lanseringen. Ytterligare 16 miljoner delades ut i veckan i forskningsstöd för stärkt djurvälfärd. Och tidigare i höstas fick Sweden Food Arena 2,6 miljoner kronor från Vinnova för att göra en förstudie om hur livsmedelskedjan kan stärkas med innovation.
Läs mer...

Så har synen på forskning och innovation förändrats

Kategorier: Nyheter från Branschen.

Tre branschföreträdare reflekterar över synen på svensk livsmedelsforskning och innovation – och pekar ut vad som behövs framåt för att stärka matsystemet. Christian Nyrén Christian Nyrén Vd Stiftelsen Lantbruksforskning Har synen på svensk lantbruksforskning förändrats under senaste åren? ”Vi har idag en mycket bättre helhetssyn när diskussionerna kring forskning och utveckling i sektorn diskuteras. Hela värdekedjan finns med i tankarna när vi diskuterar prioriterade FoU-satsningar inom primärproduktionen.” Hur märks det? ”Livsmedelsstrategin med sitt budskap om att samla krafterna inom FoU har bidragit. Sektorn själv har redan innan tagit steg emot att forskningen skall vara mer tvärvetenskaplig, och jobba över gränserna. Stiftelsen
Läs mer...

En affärsmodell här för att stanna

Kategorier: Nyheter från Branschen.

Allt fler företag vill betala lantbruket för att lagra kol i marken som en slags klimatkompensation. AGFO:s Maria Zander sammanfattar några av lärdomarna från veckans diskussion om det glödheta ämnet. Den här spaningen publicerades först i vårt nyhetsbrev AGFO weekly, signa upp dig här Pling, pling, pling. Så lät det konstant i chatten under veckans AGFO Talk-sändning. Aldrig hade jag kunnat föreställt mig den enorma responsen som vi fick på temat kolinlagring som potentiell affärsmodell. Över 500 personer var anmälda och tittarfrågorna strömmade in under sändningen. Några av de frågor som inte hanns med live svarar experterna på i en intervju här. Expertpanelen bidrag med många intressanta
Läs mer...

Så skapar vi ett svenskt lantbruk i framkant

Kategorier: Nyheter från SmartAgri.

Den 13 november lyfts viktiga framtidsfrågor för svenskt lantbruk i DN Debatt. Bakom artikeln står Agroväst tillsammans med en mängd andra aktörer inom lantbruks-Sverige. ”Vi vill med artikeln visa att vi vill göra en kraftsamling för att minska gapet mellan teknikutveckling och tillämpningen inom lantbruket. Vi vill bidra till att västsvenskt lantbruk fortsatt ligger i framkant när det gäller implementering av tekniska lösningar som ökar konkurrens- och attraktionskraft för svensk livsmedels- och energiproduktion. Vi ser ett värde i att digitaliseringsinitiativ kopplat till lantbruk samordnas. Med en gemensam digital innovationshubb ökar vi bredden av starka nätverk inom både teknikutveckling och näringsliv”.
Läs mer...

Lösningar att inspireras av

Kategorier: Nyheter från Branschen.

Ta tillvara resurserna och få utlopp för kreativiteten. AGFO:s Lovisa Madås listar upcyclade lösningar att inspireras av. Den här spaningen publicerades först i vårt nyhetsbrev AGFO weekly, signa upp dig här Minska svinnet genom hela matsystemet och använd våra resurser smartare – det är forskarkåren eniga om. I våras skrev jag en spaning där jag lyfte fram åtta aktörer som skapar nya produkter från matsystemets sidoströmmar och restavfall (spaningen finns att läsa här). Dags att lyfta ytterligare aktörer att inspireras av.  I projektet Resursfisk kartläggs tillgången på underutnyttjade fiskarter för att utvärdera deras potential som näringsrika och attraktiva livsmedelsprodukter. I årets upplaga av Fiskguiden från WWF lanseras till exempel braxen som ny matfisk.
Läs mer...

Heta investeringsområden 2021

Kategorier: Nyheter från Branschen.

Vilka områden inom food- och agtech tittar investerarna på just nu och framöver? AGFO:s Pontus Gustafsson siar i veckans spaning. Den här spaningen publicerades först i vårt nyhetsbrev AGFO weekly, signa upp dig här Tidigare i år spanade jag om att agtechstartups kommer att klara den pågående coronakrisen bättre än andra typer av startups. Med allt mer pengar som går till branschen och nya aktörer på banan, såsom Trellis Road och Pale Blue Dot, kommer investeringstakten i svenska food- och agtechstartups troligen inte att minska. Internationellt kastar sig även giganter som Amazon, IBM och Microsoft in i leken, bland annat genom satsningar på open data inom
Läs mer...

Så ska lantbrukets klimatpåverkan räknas ut – forskarna oense

Kategorier: Nyheter från Branschen.

Ska man räkna jordbruket till godo all den kol som binds varje år i skördarna? Ja, menar Per Frankelius, docent i företagsekonomi på Linköpings universitet. Nej, säger Markku Rummukainen, professor i klimatologi på Lunds universitet och Sveriges representant i IPCC. Missa inte kommande AGFO Talk,  tema kolinlagring – anmäl dig här IPCC missar att räkna in den kolbindning som sker i skördarna och gör därmed jordbruket till en större klimatbov än det egentligen är, anser Per Frankelius. I en vetenskaplig artikel som publicerades i Agronomy Journal i somras utvecklade han sina tankar där han bland annat beräknade att världens samlade
Läs mer...

Missa inte kommande AGFO Talk – boka din plats här

Kategorier: Nyheter från Branschen.

Fler och fler företag vill betala lantbruket för att lagra kol i marken som en form av klimatkompensation. Vilka är för- och nackdelarna, och är den här typen av affärsmodell något som kan slå på riktigt? Välkommen till en morgon där vi trendspanar och samtalar med experter. Boka din plats här Att binda kol i åkermark kan motverka utsläppen av klimatgaser. FN:s klimatpanel IPCC har till och med pekat ut det som en av de billigaste metoderna med störst potential för att minska koldioxid i atmosfären. I takt med att kolinlagringen får mer uppmärksamhet blir aktörerna och startupsbolagen som jobbar med frågan allt
Läs mer...

Insekterna gör comeback – men är det för sent?

Kategorier: Nyheter från Branschen.

Startup- och foodtechvärlden svänger snabbt. Det är insektsbranschen ett tydligt exempel på, som nu åter är på (bokstavligt talat) allas läppar. Det skriver AGFO:s Maria Zander i sin spaning. Den här spaningen publicerades först i vårt nyhetsbrev AGFO weekly, signa upp dig här Beskedet häromdagen slog inte ned som en bomb, men jag var nog inte ensam om att höja på ögonbrynen när Livsmedelsverket meddelade att vissa insekter nu får säljas i Sverige under en övergångsperiod. Att EU-kommissionen nyligen gett klartecken för att hela insekter i livsmedel inte ska gå under den så kallade novel food-lagstiftningen ger grönt ljus – tillfälligt. För att godkännas för försäljning krävs bland annat att de insektsbaserade livsmedlen har
Läs mer...

Läge att slå upp fler dörrar

Kategorier: Nyheter från Branschen.

AGFO:s Lovisa Madås inväntar fler popup-butiker som ser till hela hållbarhesspektrat. ”Slå upp dörrarna, jag är redo”, skriver hon i en spaning.  Den här spaningen publicerades först i vårt nyhetsbrev AGFO weekly, signa upp dig här Nyligen testades Klimatbutiken, en popup-affär där konsumenter kunde handla mat för sin veckobudget i koldioxidutsläpp. Framöver hoppas jag se fler popup-satsningar – för hållbarhet och mat spänner över många delar. Något som till exempel Coop visar i sitt spindeldiagram baserat på tio hållbarhetsparametrar. Vem blir först med en popupbutik som vägleder och bygger kunskap om biologisk mångfald? Fältet är öppet och behov finns. Vår ekonomi och ekologiska hållbarhet kräver ett fungerande ekosystem, över hälften av
Läs mer...

Innovationstävlingen Agtech Challenge

Kategorier: Nyheter från SmartAgri och Utlysning.

Hushållningssällskapet arrangerar en innovationstävling som heter Agtech Challenge. Läs mer om denna tävling nedan (texten är tagen ifrån denna länk). Har du en idé som ökar lönsamheten för Sveriges företag inom lantbruk, trädgårdsodling eller rennäring. Nu har du möjligheten att bilda ett team och förverkliga din idé eller utmaning. Anmäl dig gärna nu, men senast 30 november! Syftet med Hushållningssällskapets Agtech Challenge är att genom en innovationstävling utveckla koncept för Sveriges alla företag inom lantbruk, trädgårdsodling eller rennäring och målet är att öka lönsamheten och hållbarheten i Sverige genom innovation och digital utveckling. I Hushållningssällskapets innovationstävling Agtech Challenge får du chansen
Läs mer...

Så utvecklas den svenska vinnäringen

Kategorier: Nyheter från Branschen.

Bättre produkter kombinerat med ett ökat intresse för lokalproducerat borde göra svensk vinproduktion till en bransch med ljusa framtidsutsikter. Det skriver AGFO:s egen sommelier Frida Berglund i sin spaning. Den här spaningen publicerades först i vårt nyhetsbrev AGFO weekly, signa upp dig här Efter månader av swemestrande har svenskarna fått upp intresset för lokalproducerad dryck. Men enligt siffror från Systembolaget har försäljningen av svenskt vin sjunkit med tre procent mellan juni och september jämfört med motsvarande period förra året. Det finns i dag ett 40-tal kommersiella vinproducenter i Sverige. För de flesta innebär kringaktiviteter som provningar och hotell- och restaurangverksamhet en avgörande del av intäkterna, vilket gör
Läs mer...