Månadsarkiv november 2020

Så har synen på forskning och innovation förändrats

Kategorier: Nyheter från Branschen.

Tre branschföreträdare reflekterar över synen på svensk livsmedelsforskning och innovation – och pekar ut vad som behövs framåt för att stärka matsystemet. Christian Nyrén Christian Nyrén Vd Stiftelsen Lantbruksforskning Har synen på svensk lantbruksforskning förändrats under senaste åren? ”Vi har idag en mycket bättre helhetssyn när diskussionerna kring forskning och utveckling i sektorn diskuteras. Hela värdekedjan finns med i tankarna när vi diskuterar prioriterade FoU-satsningar inom primärproduktionen.” Hur märks det? ”Livsmedelsstrategin med sitt budskap om att samla krafterna inom FoU har bidragit. Sektorn själv har redan innan tagit steg emot att forskningen skall vara mer tvärvetenskaplig, och jobba över gränserna. Stiftelsen
Läs mer...

En affärsmodell här för att stanna

Kategorier: Nyheter från Branschen.

Allt fler företag vill betala lantbruket för att lagra kol i marken som en slags klimatkompensation. AGFO:s Maria Zander sammanfattar några av lärdomarna från veckans diskussion om det glödheta ämnet. Den här spaningen publicerades först i vårt nyhetsbrev AGFO weekly, signa upp dig här Pling, pling, pling. Så lät det konstant i chatten under veckans AGFO Talk-sändning. Aldrig hade jag kunnat föreställt mig den enorma responsen som vi fick på temat kolinlagring som potentiell affärsmodell. Över 500 personer var anmälda och tittarfrågorna strömmade in under sändningen. Några av de frågor som inte hanns med live svarar experterna på i en intervju här. Expertpanelen bidrag med många intressanta
Läs mer...

Så skapar vi ett svenskt lantbruk i framkant

Kategorier: Nyheter från SmartAgri.

Den 13 november lyfts viktiga framtidsfrågor för svenskt lantbruk i DN Debatt. Bakom artikeln står Agroväst tillsammans med en mängd andra aktörer inom lantbruks-Sverige. ”Vi vill med artikeln visa att vi vill göra en kraftsamling för att minska gapet mellan teknikutveckling och tillämpningen inom lantbruket. Vi vill bidra till att västsvenskt lantbruk fortsatt ligger i framkant när det gäller implementering av tekniska lösningar som ökar konkurrens- och attraktionskraft för svensk livsmedels- och energiproduktion. Vi ser ett värde i att digitaliseringsinitiativ kopplat till lantbruk samordnas. Med en gemensam digital innovationshubb ökar vi bredden av starka nätverk inom både teknikutveckling och näringsliv”.
Läs mer...

Lösningar att inspireras av

Kategorier: Nyheter från Branschen.

Ta tillvara resurserna och få utlopp för kreativiteten. AGFO:s Lovisa Madås listar upcyclade lösningar att inspireras av. Den här spaningen publicerades först i vårt nyhetsbrev AGFO weekly, signa upp dig här Minska svinnet genom hela matsystemet och använd våra resurser smartare – det är forskarkåren eniga om. I våras skrev jag en spaning där jag lyfte fram åtta aktörer som skapar nya produkter från matsystemets sidoströmmar och restavfall (spaningen finns att läsa här). Dags att lyfta ytterligare aktörer att inspireras av.  I projektet Resursfisk kartläggs tillgången på underutnyttjade fiskarter för att utvärdera deras potential som näringsrika och attraktiva livsmedelsprodukter. I årets upplaga av Fiskguiden från WWF lanseras till exempel braxen som ny matfisk.
Läs mer...

Heta investeringsområden 2021

Kategorier: Nyheter från Branschen.

Vilka områden inom food- och agtech tittar investerarna på just nu och framöver? AGFO:s Pontus Gustafsson siar i veckans spaning. Den här spaningen publicerades först i vårt nyhetsbrev AGFO weekly, signa upp dig här Tidigare i år spanade jag om att agtechstartups kommer att klara den pågående coronakrisen bättre än andra typer av startups. Med allt mer pengar som går till branschen och nya aktörer på banan, såsom Trellis Road och Pale Blue Dot, kommer investeringstakten i svenska food- och agtechstartups troligen inte att minska. Internationellt kastar sig även giganter som Amazon, IBM och Microsoft in i leken, bland annat genom satsningar på open data inom
Läs mer...

Så ska lantbrukets klimatpåverkan räknas ut – forskarna oense

Kategorier: Nyheter från Branschen.

Ska man räkna jordbruket till godo all den kol som binds varje år i skördarna? Ja, menar Per Frankelius, docent i företagsekonomi på Linköpings universitet. Nej, säger Markku Rummukainen, professor i klimatologi på Lunds universitet och Sveriges representant i IPCC. Missa inte kommande AGFO Talk,  tema kolinlagring – anmäl dig här IPCC missar att räkna in den kolbindning som sker i skördarna och gör därmed jordbruket till en större klimatbov än det egentligen är, anser Per Frankelius. I en vetenskaplig artikel som publicerades i Agronomy Journal i somras utvecklade han sina tankar där han bland annat beräknade att världens samlade
Läs mer...