Månadsarkiv januari 2021

Innovation minskar risk för mykotoxiner i spannmål

Kategorier: Nyheter från SmartAgri.

Västra Götaland är en del av Sverige som genom åren varit särskilt utsatt för höga fusariumangrepp på framför allt havre. Då fusariumsvampar bildar mykotoxinet DON, ett mögelgift, begränsas användningen av havre som livsmedel. Inom EU finns tydligt uppsatta gränsvärden för DON, värden som vissa år varit oroväckande höga och inneburit stora inkomstbortfall för spannmålsodlare. Forskning bedrivs i flera länder med regioner liknande Västra Götaland med målsättningen att förstå samband och sammanhang som gynnar dessa svampangrepp. ”Det är många variabler att ta hänsyn till för att kunna samla in rätt data och bygga ett verktyg som både är pålitligt och enkelt
Läs mer...

Smart resursanvändning i lantbruket

Kategorier: Nyheter från SmartAgri.

Nyligen beviljades medel för ny centrumbildning för att identifiera och utveckla djurens roll för utökad livsmedelsproduktion, hållbarhet och konkurrenskraft i framtidens svenska livsmedelssystem. Agroväst har en roll i bildandet av den västsvenska noden inom SustAinimal med finansiering från Formas. Dessutom finns förhoppningar om bildandet av svenska hubben för digital teknik inom lantbruk, Smart Agtech Sweden EDIH,  som ska knyta samman innovationsmiljöer som Agtech 2030, Gigacow, SmartAgri, Testbädd för digitaliserat jordbruk, Photonic Sweden och Krinova. Agroväst långa erfarenhet av ett aktivt deltagande i innovationsprojekt med det praktiska lantbrukets perspektiv i fokus bidrar till ökad hållbarhet och lönsamhet för de gröna näringarna
Läs mer...