Är du Startup och söker medfinansiärer eller samarbetspartner? Det finns ett fåtal platser kvar för innovatörer och startup-företag på Agri Venture Sweden 2019  27-28 November

Anmäl på Agri Venture Day eller ring Matilda von Rosen 072-234 16 00