Arkiv för Nyheter från SmartAgri

Innovationstävlingen Agtech Challenge

Kategorier: Nyheter från SmartAgri och Utlysning.

Hushållningssällskapet arrangerar en innovationstävling som heter Agtech Challenge. Läs mer om denna tävling nedan (texten är tagen ifrån denna länk). Har du en idé som ökar lönsamheten för Sveriges företag inom lantbruk, trädgårdsodling eller rennäring. Nu har du möjligheten att bilda ett team och förverkliga din idé eller utmaning. Anmäl dig gärna nu, men senast 30 november! Syftet med Hushållningssällskapets Agtech Challenge är att genom en innovationstävling utveckla koncept för Sveriges alla företag inom lantbruk, trädgårdsodling eller rennäring och målet är att öka lönsamheten och hållbarheten i Sverige genom innovation och digital utveckling. I Hushållningssällskapets innovationstävling Agtech Challenge får du chansen
Läs mer...

Upp till 2 miljoner finns att söka i Vinnovas utlysning för innovationsprojekt i små och medelstora företag

Kategorier: Nyheter från SmartAgri.

I förra veckan öppnade Vinnova sin utlysning som heter Innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020. Tanken är att projektet ska leda till nya produkter, tjänster eller processer. Exempel på godkända aktiviteter är framtagning av prototyper, demo, testning och validering. Till denna utlysning kan alla aktiebolag med minst 3 och max 249 anställda söka. Bolagen måste ha gjort minst 2 årsredovisningar och ha driftsställe i Sverige. Bolagen kan söka upp till 2 miljoner, men det krävs 50% delfinansiering ifrån annat håll. Något som bolagen måste kunna påvisa. Utlysningen stänger 1 december. Med denna utlysning vill Vinnova bidra till utveckling av innovationer
Läs mer...

Grain Cloud – ökar spårbarheten i spannmålskedjan

Kategorier: Nyheter från SmartAgri och Projekt.

Framtidens spannmålsköpare kommer ställa högre krav på transparens i värdekedjan. Det finns ett uttryckt behov av att genom spårbarhet öka livsmedelssäkerhet på spannmålsbaserad mat. En nystartad innovationsgrupp bestående av sju partners med expertkompetens har beviljats stöd för att tillsammans med Skandia Elevator förverkliga innovationsidén och utvecklingen av Grain Cloud. Under 3 år arbetar gruppen fram ett digitalt beslutsstödsystem för kontroll, styrning och spårbarhet inom spannmålshanteringen. – Vi tror på att framtidens lagringsanläggningar måste automatiskt kunna hålla ordning på mängden spannmål som tagits in från fälten, vart det lagras, hur det lagrats och hur länge. Framtidens anläggning kommer också behöva kunna
Läs mer...

Nu efterlyses 10 startups till IndX 2020

Kategorier: Nyheter från SmartAgri och Utlysning.

IndX2020 – Är ett samarbete mellan 4 av Östergötlands största industribolag: Saab, Siemens Energy, Toyota Material Handling, och Väderstad AB. Dessa bolag är nu ute och söker efter nya innovativa idéer, med hjälp startups. Ta chansen att arbeta ihop med dessa bolag, skicka in din ansökan före 25 september. Linköpings Science Park är facilitator, nedan följer delar av deras text ifrån deras hemsida, för mer detaljer mer gå in på denna länk. We believe that by cooperating regionally, we can create an arena for experiments, tests, new concepts, and ideas that will make all of us grow stronger, together. –
Läs mer...

Ny rapport om hur digital teknik kan främja betesdrift

Kategorier: Nyheter från SmartAgri och Tips!.

Jordbruksverket har i en färsk rapport utrett om digital teknik inom djurhållningen kan bidra till att både öka lönsamheten i betesbaserad produktion och öka betesmarkernas natur- och kulturmiljövärden. Ytterligare en uppgift har varit att undersöka vilka hinder som finns för fortsatt digitalisering och vad myndigheterna och övriga intressenter kan göra för att främja en positiv utveckling av den nya tekniken, särskilt för betesbaserad produktion. Läs rapporten på denna pdf: Digitaliserad teknik för att främja betesdrift Eller läs rapporten på följande länk: https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra2010.html  
Läs mer...

11 miljoner skäl att ansöka till Lidl Hållbarhetsakuts utlysning

Kategorier: Nyheter från SmartAgri och Utlysning.

Nu har Lidl Future Initiavtives Hållbarhetsakuts utlysning öppnat. Detta är en utmaningsdriven utlysning för att stödja projekt och initiativ som är kritiska för att påskynda omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem som levererar hälsosam mat. Lidl Sverige utlyser upp till 11 miljoner kronor som tilldelas till ett eller flera projekt som uppfyller samtliga kriterier. Deadline för ansökan är 13 september. Utlysningen riktas mot projekt och initiativ som kan genomföra kritiska förändringar här och nu från: ideella organisationer universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitut innovativa företag och andra aktörer med möjlighet att bidra till omställningen Projekt med en projekttid på cirka 12-18
Läs mer...

Är utlysningen Eurostars något för ditt bolag?

Kategorier: Nyheter från SmartAgri och Utlysning.

Genom Eurostars kan du söka medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt inom alla tematiska teknikområden. Ert projekt ska leda till marknadsintroduktion av en produkt, tjänst eller process. För SME-bolag kan 50% av kostnaderna finansieras genom denna utlysning, för SME-bolag kan belopp upp till 5 miljoner kronor sökas. Deadline för ansökan är den 3 september. Se mer kring ansökan på någon av följande länkar: Ansökan via Vinnova Eurostars Eureka
Läs mer...

Nu är vi laddade och drar igång höstens aktiviteter

Kategorier: Nyheter från SmartAgri.

På SmartAgri är vi laddade att dra igång höstens aktiviteter. Vi har haft upptaktsmöte och vi kan konstatera att vi kommer att behöva tänka annorlunda även i höst kring vilka arrangemang och företagsbesök vi kan göra. Men är du ett tech-bolag inom Västra Götaland med idéer mot agri så hör av dig till oss. Vi har en bred kompetens för att hjälpa dig att komma vidare i ditt arbete. Att träffa oss är dessutom helt kostnadsfritt.    
Läs mer...

Minskar smart agtech vår sårbarhet?

Kategorier: Nyheter från SmartAgri och Projekt.

I förra veckan arrangerade Elmia för första gången ett event som hette Elmiadalen. Elmiadalen kan ses som en digital variant av Almedalen. Då året är som det är med event och tillställningar så valde SmartAgri att ihop med Agtech2030 att tänka lite nytt och vara med och arrangera ett seminarium på Elmiadalen. Rubriken för vårt event var: Minskar smart agtech vår sårbarhet? Det sägs att nöden är uppfinningarnas moder. Vilka viktiga innovationer inom exempelvis lantbruket har skett under kriser? Vilka hot står vi inför i framtiden? Vilka nya innovationer behövs för att vi ska förhindra och hantera de framtida kriserna? På eventet
Läs mer...

EIP Agri innovationsprojekt: Vallskördemaskinen Multiflow

Kategorier: Nyheter från SmartAgri och Projekt.

På SmartAgri har vi varit delaktiga i flera ansökningar till de innovationsstöden som funnits att söka inom Landsbygdsnätverkets EIP-Agri. Många av dessa projekt löper över flera år. Vi tänkte att nu är det dags att börja presentera de projekt där vi varit delaktiga på olika sätt. Varje projekt är unikt i hur långt de kommit och i de utmaningar som de har. Nu är det dags för projektet: Vallskördemaskinen Mulitflow. Detta projekt beviljades 5,4 miljoner SEK. Följande text är taget ur Landsbygdsnätverkets egna presentation av alla godkända EIP Agri projekt. Vallskörd med ny teknik ger renare foder och mindre packning
Läs mer...

EIP Agri innovationsprojekt: Exaktare skördeprognoser för en effektiv och hållbar odling av grönsaker

Kategorier: Nyheter från SmartAgri och Projekt.

På SmartAgri har vi varit delaktiga i flera ansökningar till de innovationsstöden som funnits att söka inom Landsbygdsnätverkets EIP-Agri. Många av dessa projekt löper över flera år. Vi tänkte att nu är det dags att börja presentera de projekt där vi varit delaktiga på olika sätt. Varje projekt är unikt i hur långt de kommit och i de utmaningar som de har. Först ut är bolaget Solvi. Projektet beviljades 2,7 miljoner SEK och heter: Exaktare skördeprognoser för en effektiv och hållbar odling av grönsaker. Följande text är taget ur Landsbygdsnätverkets egna presentation av alla godkända EIP Agri projekt. I ett
Läs mer...

Några dagar kvar att söka till Rockstarts nästa Agrifood program

Kategorier: Nyheter från SmartAgri och Utlysning.

Lite sent, men ändå, fram till 30 april kan man söka om att få komma med i Rockstarts nästa Agrifoods program. Kanske kan detta vara ett sätt att komma vidare för något bolag? Detta VC-accelerator program med mer än 18 miljoner EUR i kapital, önskar investera, stötta och förstärka Agrifood-tech startups. Deras skräddarsydda program löper över ca 5 dagar/månad i 6 månader. De har sina agrifood kontor i Amsterdam och i Köpenhamn.
Läs mer...