Arkiv för Projekt

Grain Cloud – ökar spårbarheten i spannmålskedjan

Kategorier: Nyheter från SmartAgri och Projekt.

Framtidens spannmålsköpare kommer ställa högre krav på transparens i värdekedjan. Det finns ett uttryckt behov av att genom spårbarhet öka livsmedelssäkerhet på spannmålsbaserad mat. En nystartad innovationsgrupp bestående av sju partners med expertkompetens har beviljats stöd för att tillsammans med Skandia Elevator förverkliga innovationsidén och utvecklingen av Grain Cloud. Under 3 år arbetar gruppen fram ett digitalt beslutsstödsystem för kontroll, styrning och spårbarhet inom spannmålshanteringen. – Vi tror på att framtidens lagringsanläggningar måste automatiskt kunna hålla ordning på mängden spannmål som tagits in från fälten, vart det lagras, hur det lagrats och hur länge. Framtidens anläggning kommer också behöva kunna
Läs mer...

Minskar smart agtech vår sårbarhet?

Kategorier: Nyheter från SmartAgri och Projekt.

I förra veckan arrangerade Elmia för första gången ett event som hette Elmiadalen. Elmiadalen kan ses som en digital variant av Almedalen. Då året är som det är med event och tillställningar så valde SmartAgri att ihop med Agtech2030 att tänka lite nytt och vara med och arrangera ett seminarium på Elmiadalen. Rubriken för vårt event var: Minskar smart agtech vår sårbarhet? Det sägs att nöden är uppfinningarnas moder. Vilka viktiga innovationer inom exempelvis lantbruket har skett under kriser? Vilka hot står vi inför i framtiden? Vilka nya innovationer behövs för att vi ska förhindra och hantera de framtida kriserna? På eventet
Läs mer...

EIP Agri innovationsprojekt: Vallskördemaskinen Multiflow

Kategorier: Nyheter från SmartAgri och Projekt.

På SmartAgri har vi varit delaktiga i flera ansökningar till de innovationsstöden som funnits att söka inom Landsbygdsnätverkets EIP-Agri. Många av dessa projekt löper över flera år. Vi tänkte att nu är det dags att börja presentera de projekt där vi varit delaktiga på olika sätt. Varje projekt är unikt i hur långt de kommit och i de utmaningar som de har. Nu är det dags för projektet: Vallskördemaskinen Mulitflow. Detta projekt beviljades 5,4 miljoner SEK. Följande text är taget ur Landsbygdsnätverkets egna presentation av alla godkända EIP Agri projekt. Vallskörd med ny teknik ger renare foder och mindre packning
Läs mer...

EIP Agri innovationsprojekt: Exaktare skördeprognoser för en effektiv och hållbar odling av grönsaker

Kategorier: Nyheter från SmartAgri och Projekt.

På SmartAgri har vi varit delaktiga i flera ansökningar till de innovationsstöden som funnits att söka inom Landsbygdsnätverkets EIP-Agri. Många av dessa projekt löper över flera år. Vi tänkte att nu är det dags att börja presentera de projekt där vi varit delaktiga på olika sätt. Varje projekt är unikt i hur långt de kommit och i de utmaningar som de har. Först ut är bolaget Solvi. Projektet beviljades 2,7 miljoner SEK och heter: Exaktare skördeprognoser för en effektiv och hållbar odling av grönsaker. Följande text är taget ur Landsbygdsnätverkets egna presentation av alla godkända EIP Agri projekt. I ett
Läs mer...

Nu startar Smart Agtech – teknikbolag med lantbruksinnovationer efterlyses

Kategorier: Nyheter från SmartAgri och Projekt.

Idag är det officiellt att SmartAgri och Agtech 2030 etablerar samarbetsplattformen Smart Agtech. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för svenska små och medelstora teknikföretag att utveckla, testa och kommersialisera nya innovativa tekniklösningar och metoder för en intensifierad, hållbar och säker livsmedelsproduktion. Detta ska göras genom att sammanföra kompetenser och nätverk inom de två nuvarande projektens miljöer inom Västra Götaland och Östergötland. SmartAgri är ett projekt i Skara, som sedan drygt 2 år, bygger på ett nära samarbete mellan de tre aktörerna Agroväst, RISE och Science Park Skövde. SmartAgri har framgångsrikt hjälpt mindre teknikbolag att komma vidare med sina idéer
Läs mer...