Dyrt och kostsamt att bedriva fiskeodling i Sverige – trots att alla är överens om att det är värt att satsa på.
Trots att regeringen satsar X på att få igång den svenska fiskodlingen på land har de inte lyckats För nya entreprenörer inom landbaserad fiskodling kan det ta upp till…   år och kosta flera miljoner kronor att få rätt tillstånd från myndigheterna.
– bla bla, de har inte kunskapen om det här nya, säger Stadsjordsnissen.
Regeringen har beslutat om att förenkla regelverket och nya förslag ska presenteras i december i år. Men det är inte bara myndigheterna som hämmar utvecklingen inom akvaponik, menar Stadsjordsnissen. Inte heller certifieringsföretagen hänger med i svängarna.
 
 
Först ut en artikel om regelkrånglet för att starta upp en fiskodling och hur det går stick i stäv mot regeringens strävan efter att fler ska odla fisk på land.
Näringsdepartementet
Niklas-artikeln ska kopplas till eko, KRAV och Svenskt Sigill som öppnar upp 
Gårdsfisk:
Vi arbetar tillsammans med Svenskt Sigill på att ta fram en klimatmärkning för landbaserad fiskuppfödning.
Just nu deltar vi i en förstudie som KRAV gör för att titta på frågan. Vi får se var den landar.
 
Intresset för fisk odlad på landbacken ökar – både för akvaponiska odlingar och fiskodling i bassänger inomhus.

Läs hela nyheten här


En nyhet från Agfo - News

En nyhet från Agfo