Hur kan innovation skapa ett hållbart matsystem? Den frågan inledde höstens AGFO Talk på temat radikal innovation.
Donnie SC Lygonis beskrev innovationer som något som skapar värde och nytta, det handlar inte om en ny pryl eller tjänst. Panelen var överens om att det är få livsmedelsföretag i Sverige som på riktigt sysslar med innovation.
– Problemet är att folk har svårt att förstå sig på innovationer, menade Fredrika Gullfot.
Många tror att Simris Algs produkter är ett slags näringstillskott och inser inte att alger på sikt kan ersätta fiskolja, palmolja, liksom fossil råolja – att man på allvar har en hållbar råvara.
– De stödsystem som säger sig vilja hjälpa är okunniga och tittar åt något annat håll. Vi har till exempel fått avslag när vi har sökt Vinnovapengar. Dessutom hindras vi av EU:s förordning gällande nya livsmedel och får inte sälja inom EU. Systemen måste vara ödmjuka för att innovationer ser annorlunda ut, sade Fredrika Gullfot.
Fredrika Gullfot, Simris Alg, menar att man som innovatör hamnar mellan olika myndigheter och regelverk anpassade till den befintliga industrin.
 
Filip Lundin är inne på samma spår och menar att systemet måste ge förutsättningarna för att hitta fler råvaror som kan ge innovation, en slags superfood, som alger

Läs hela nyheten här


En nyhet från Agfo - News

En nyhet från Agfo