Om de oväntade effekterna av minskat matsvinn – och vilka slutsatser det går att dra av det – skriver veckans gästspanare Louise Ungerth.

Den här spaningen publicerades först i vårt nyhetsbrev AGFO weekly, signa upp gratis här

Ofattbara mängder mat går till spillo världen över. Enorma resurser i form av fossil energi, vatten, arbetskraft och pengar pumpas in i vårt matsystem. Ut strömmar koldioxid, metangas och läckage av näring som förstör luft, sjöar, hav och ekosystem. Till ingen nytta alls – om maten inte äts.
Det har forskats rejält på hur mycket mat som slängs i livsmedelskedjan. Det handlar om 1,3 miljarder ton och förluster och svinn genererar svindlande 8 procent av alla växthusgasutsläpp i världen årligen. Och detta till ett ekonomiskt värde av 7 500miljarder kronor.
”Ett hushåll om fyra personer kan spara 13 000 kronor per år.”
Men att hundratusentals jobb kan gå förlorade om vårt resursslöseri upphör, det talas det inte så högt om.
Forskare i Chile och Spanien har nämligen gett sig på att teoretiskt beräkna de sociala och ekonomiska konsekvenserna om matsvinnet minskar i tre länder: Tyskland, Polen och Spanien. De konstaterar att 575 000 jobb skulle gå förlorade och BNP minska med 1,36 procent om Tyskland endast skulle tillverka, hantera och sälja den mat som de facto äts

Läs hela nyheten här


En nyhet från Agfo - News

En nyhet från Agfo