Svenskt, lokalproducerat och hållbart trendar stort inom matsystemet. AGFO frågar tre matjättar vilka svenska råvaror och produkter de vill se mer av för att möta en stigande efterfrågan.

Eva Kristensson, Head of Brand & Communications Nordics på grossistföretaget Sodexo. Vilka svenskproducerade vegetabilier hade ni gärna sett mer av just nu?
– Vi skulle gärna se mer svenskproducerade baljväxter som till exempel grå- och höstärta.
Vilka svenskodlade vegetabilier ser ni en växande efterfrågan på de kommande fem åren?
– Rent generellt ser vi behov av växter som kan ersätta animaliskt protein ur både miljö- och hälsosynpunkt. Gamla sädesslag som till exempel hirs och speltvete men även quinoa, bondböna, gulärta, gråärta och hampa.
Vilka svenskproducerade animalier eller mejeriprodukter ser ni en växande efterfrågan på de kommande fem åren?
– Fläsk, på grund av den afrikanska svinpesten, och fågel, på grund av mindre miljöpåverkan än kött. Vi kommer att efterfråga kyckling uppfödd enligt European Chicken Commitment.

Christina Gezelius, informationschef på grossistföretaget Martin & Servera. Vilka svenskproducerade vegetabilier hade ni gärna sett mer av just nu?
– Växthusprodukter som paprika, gurka, tomat och aubergine. Vi borde snegla mer på hur Finland har lyckats att bli hyfsat självförsörjande på stora växthusprodukter medan vi i Sverige fortfarande importerar alldeles för mycket under större delen av

Läs hela nyheten här


En nyhet från Agfo - News

En nyhet från Agfo