Jordbruksverket har i en färsk rapport utrett om digital teknik inom djurhållningen kan bidra till att både öka lönsamheten i betesbaserad produktion och öka betesmarkernas natur- och kulturmiljövärden.

Ytterligare en uppgift har varit att undersöka vilka hinder som finns för fortsatt digitalisering och vad myndigheterna och övriga intressenter kan göra för att främja en positiv utveckling av den nya tekniken, särskilt för betesbaserad produktion.

Läs rapporten på denna pdf: Digitaliserad teknik för att främja betesdrift

Eller läs rapporten på följande länk: https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra2010.html