Det övergripande målet är att utveckla en innovationsplattform och mötesplats som för samman kompetens- och kunskapsområden inom IT, automation och lantbruk/biologi, och därigenom skapa bättre förutsättningar för små och medelstora teknikföretag att utveckla och testa nya smarta tekniklösningar och metoder för en intensifierad, hållbar och säker livsmedelsproduktion.

Genom stärkt samhandling mellan de innovationsstödjande aktörerna Agroväst, Science Park Skövde AB och RISE (enheten för jordbruk och livsmedel) kan projektet erbjuda ett bättre utvecklingsstöd till målgruppen.

Målgrupp

Den primära målgruppen är befintliga små och medelstora IT- och teknikföretag i Västsverige som utvecklar och levererar lösningar direkt eller som del i andras lösningar till kundgruppen lantbruk och livsmedelsproduktion.
Den sekundära målgruppen är de företag och aktörer som möjliggör ökad tillväxt och konkurrenskraft hos den primära målgruppen. Här återfinns lantbrukare och livsmedelsproducenter som även utgör behovsställare, dvs målgruppens kunder, samt institut, universitet och högskolor.

Projektpartners

Agroväst Livsmedel, Science Park Skövde AB och RISE har fått i uppdrag av Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket att hjälpa teknik- och livsmedelsföretag med koppling till Västra Götaland och Halland att se möjligheterna, anpassa sig och klara konkurrensen i det DIGITALA TEKNIKSPRÅNGET som sker JUST NU!

Projektets finansiärer