Det finns enorm potential för startup-bolag inom matsektorn, inte minst inom förädling kopplat till primärproduktionen. Det menar Hannes van Lunteren, ansvarig för KrinovaMat, som har arbetat med affärsutveckling i över 500 företag.
Hur arbetar ni med startups?
– Vi jobbar utmaningsdrivet, vilket betyder att vi sätter oss med företaget och tittar på dess utmaningar och ser hur vi kan lösa det tillsammans. Nu har jag i snitt ett nytt företag i veckan som kommer till oss. Men det kan också vara gamla företag som har en ny produkt.
Hur mår den svenska startupscenen inom mat?
– Vi tog fram en rapport när skånska livsmedelsstrategin togs fram som tydligt visar att storskaliga livsmedelsindustrin har en fallande tillväxt vad gäller omsättning och antalet anställda. Tittar man på startupsidan är det precis tvärtom. Livsmedelsföretagens startup-rapport pratar om den mest expansiva och snabbast växande branschen i hela Sverige. Vi har börjat nosa på primärproducenterna, där det finns stora möjligheter och vi kan göra mycket.
Börjat nosa på primärproducenterna säger du, vad vill du se mer för nya affärsmodeller i den delen av livsmedelskedjan? 
– Det är ju allt från teknikutveckling med drönare, spårbarhet, satellittekniken, digitalisering, till att man inte längre är en råvaruproducent lika med en gruva. Utan att man är

Läs hela nyheten här


En nyhet från Agfo - News

En nyhet från Agfo