SmartAgri besökte Elektronikmässan i Åby och fann intressanta aktörer t.ex. inom maskinstyrning med CAN-bus där ISOBUS ingår som ett standardiserat
kommunikationssätt för just jordbruksapplikationer…

Läs hela sammanfattningen i följande dokument:
Elektronikmässan 2019