Smart Agri skall praktiskt informera, hjälpa och stödja ert företag att med digitalisering och ny teknik utveckla sina nuvarande och framtida produkter och tjänster i syfte att stärka er konkurrenskraft i den pågående digitala revolutionen inom agrara näringar och livsmedel.

  1. Genom föreläsningar, nätverksträffar och besök av Smart Agri samt externa experter ska vi få företagen medvetna om den DIGITALA REVOLUTIONEN
  2. Genom att tillsammans med företagen analysera deras produktportfölj nu och i framtiden samt ha en framtidanalys av utvecklingen inom företagets område fundera över nya digitala tillämpningar
  3. Hjälpa företagen att förverkliga de framtida behoven med kunskapsstöd och ansökningsstöd samt utvecklingsarbete