KOntakta oss
kontakta oss

Vi ger din idé växtkraft genom

  • kunskapsstöd

  • innovationskraft

  • coachning

  • matchmaking

Teknikutveckling för västsvensk lantbruksproduktion

Vad gör SmartAgri?

SmartAgri ger kostnadsfritt stöd till små och medelstora företag i Västra Götaland och Halland som utvecklar tekniklösningar för framtidens lantbruk. Vi verkar även för att påskynda adoptionen av ny teknik och digitalisering i lantbruket.

Vårt uppdrag är att stödja ert företag att ta nästa steg i produkt- och tjänsteutvecklingen. Utöver kunskapsstöd, matchmaking och coachning bevakar vi ständigt aktuella utlysningar och kan även vara ett stöd i arbetet med att skriva ansökningar. Vi håller oss uppdaterade om vad som sker inom branschen och samverkar med liknande initiativ i Sverige och Europa.

SmartAgri har ett brett nätverk och kan lotsa era frågor och behov vidare till experter och forskare. Vi arbetar uppsökande och under ett första kostnadsfritt möte diskuterar vi allmänt om era behov, hinder och idéer.

Välkommen att kontakta oss. Ett första samtal kan leda till mycket!

SmartAgri - för lantbrukets digitalisering och teknikutveckling

Vi har tagit fram en film för att öka kännedomen om SmartAgri – hur projektet uppstod samt exempel på frågor och företag vi jobbar med.

Har du en idé?

För ökad konkurrenskraft och överlevnad så måste det finnas entreprenörer som genom nyfikenhet, vilja och mycket driv ser till att det kommer nya innovativa lösningar på marknaden. SmartAgri kan hjälpa dig som har en idé eller identifierat ett behov genom att bygga en plan som underlättar ditt företagande. Låt oss visa vad vi kan genom att kontakta oss!
Låt din ide frodas

Vill du ta nästa steg?

Agroteknikföretag befinner sig i en bransch som utvecklas mycket snabbt. Global konkurrens och ny teknologi gör att produktlivscykeln blir allt kortare och marginalerna mer pressade. Vårt uppdrag är att stötta SME-företag i Västsverige, att ta nästa steg i produkt- och tjänsteutvecklingen. Ta kontakt med oss idag för att få reda på vad vi kan göra för er!
Ta första nästa steget

Hänger du med?

Att som företagare ha koll på utvecklingen av befintliga tekniker och nya innovationer som är på väg ut på marknaden är oerhört svårt. SmartAgri omvärldsbevakar för dig med teknik i fokus för lantbrukets bästa. Häng med oss och få koll! Registrera dig för våra event så kan du välja vad som är intressant för just dig.
håll dig uppdaterad

Aktuellt

Vårt team

Anders Johansson
Projektledare / Project manager
Oskar Reineling
Eventkoordinator / Event coordinator
Anna Jonsson
Innovationscoach / Innovation coach
Hugo Westin Innovation coach RISE | SmartAgri
Hugo Westlin
Innovationscoach / Innovation coach
Tomas Johansson
Innovationscoach / Innovation coach
Kent Hjärpe
Innovationscoach / Innovation coach
Charlotta Wångdahl Kommunikatör | SmartAgri
Charlotta Wångdahl
Kommunikatör / Communication Manager
Kristina Anderback
Projektutveckling och finansiering / 
Project development and funding
Anna Lidefelt
Ekonom / Controller

Projektpartners

Projektfinansiärer

Våra resultat i siffror

SmartAgri har sedan 2018 stöttat mer än 60 företag i deras produkt- och tjänsteutveckling. Fler än 30 av dessa företag har fått mer långvarigt stöd att vässa sin produkt- och affärsidé, samt fått totalt 70 miljoner kronor i offentliga medel för sitt utvecklingsarbete.
Mer om våra kundcase

00

+

Mer än 60 företag har fått stöd att utveckla sina idéer

00

+

Mer än 30 bolag har fått finansiering för sitt utvecklingsarbete

00

+

Mer än 70 miljoner SEK till stärkt konkurrenskraft i de gröna näringarna.
© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu