12 sätt att öka våra skördar

Många forskare pekar på att ökade skördar behövs för att föda världens växande befolkning. Men hur ska det gå till? AGFO listar möjliga vägar framåt – och listar några spektakulära projekt.
Att gödsla smart och eventuellt bevattna när det går är ju en sak, men vad mer kan man göra på liten eller stor skala?
Smarta ljusrecept
Foto: Istock
Alla växter har sitt eget ljusrecept, alltså i vilken typ av ljus som de växer och frodas bäst i. Med utvecklingen inom LED-belysning går det som odlare att förändra smak, tillväxt och kvalité på sina grödor.
I Sverige jobbar bland annat Heliospectra som utvecklar ljusteknologi för växthusodling med detta och inomhusodlingarna på Grönska, som tagit in 1,6 miljoner kronor från Jordbruksverket för att ta fram ett särskilt ljusrecept.
Läs mer om ljusrecept här och hos SLU här.
Bättre växtföljd
Raps och andra oljeväxter är smart att odla innan vete. Men det går inte att odla oftare än vart femte, sjätte år. Foto: Istock
Att variera vad man odlar kan ge högre skördar, bättre jordhälsa, motverka sjukdomar och ge lägre läckage av kväve.
Att blanda in olje-, baljväxter och vall mellan spannmålen är därför en vinst på många sätt. Det är också ett sätt att hålla ogräsen i schack och öka mullhalten i jorden.
En

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram