17 åh sjutton-kunskaper du inte visste att du behöver

Matsystemet är fullt av spännande siffror, siffror som förundrar, förvånar och stämmer till eftertanke. Här är ett gäng att lägga på minnet.
Visste du att…
🩺 Hälsa
…Om dagens utveckling fortsätter kommer varannan människa att lida av någon form av undernäring eller felnäring 2030. Läs hela artikeln här.
Ett för lågt intag av frukt, grönsaker och fullkorn och för högt intag av salt är det som hotar vår hälsa mest. 500 gram frukt och grönt bör vi äta om dagen. Läs hela spaningen här.
🧈 Smör
År 1896 exporterade Sverige 25 000 ton smör, vilket motsvarar Sveriges totala konsumtion idag. Uppgiften finns i boken Kornas planet – om jordens och mångfaldens beskyddare.
Konsument
Svenska hushåll lägger 12,5 procent av sin disponibla inkomst på matinköp i livsmedelsbutiker. Ytterligare 5,8 procent av matinköpen sker i restauranger. Transport och fordon slukar 12,6 procent av vår hushållsbudget och boendet hela 25 procent. Läs mer om den svenska matkronans fördelning här.
Cirkulära kretslopp
Avloppsslam innehåller värdefulla växtnäringsämnen som fosfor, kväve, kalium och kol. I dag sprids en tredjedel av slammet på våra åkrar. Kritikerna menar att slammet innehåller en okänd mängd tungmetaller, kemikalier och mikroplaster. Läs hela spaningen här.
Koldioxidutsläpp
Svenskt nötkött släpper ut i snitt på 26 kilo CO2e per kilo medan nötkött från Brasilien släpper ut ungefär det dubbla. Läs hela spaningen här.

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram