KOntakta oss
kontakta oss

Agroväst söker verksamhetsledare/coach

19 februari, 2021

Agroväst är ett utvecklingsbolag med uppdraget att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige. Agroväst omsätter ca 25 miljoner och drivs som ett icke vinstdrivande aktiebolag. Vi bedriver forsknings- och innovationsprogram inom sju områden: mjölk, kött, mark- och vattenvård, energi, precisionsodling, företagande och trädgård samt verksamhetsområdena Agroväst Gröna Möten och SmartAgri. I våra program jobbar vi tillsammans med lantbrukare, branschorganisationer, agtech-levererande företag och forskare för att initiera, finansiera och säkra ett effektivt och professionellt genomförande av olika forsknings- och innovationsprojekt.

Just nu söker vi:

Verksamhetsledare för framgångsrikt företagande /innovationscoach SmartAgri 100%

Det svenska lantbruket genomgår stora förändringar med ökade krav på hållbarhet och effektivitet. Större lantbruksföretag med större arealer och djurbesättningar ställer ökade krav på lantbrukaren i sin roll som företagsledare med kunskap om den nya tekniken. Samtidigt förändras omvärlden och det krävs nytänkande och nya affärsmodeller för att möta nya konkurrenssituationer och uppsatta miljö- och klimatmål.

Tvådelat uppdrag

Agroväst Livsmedel erbjuder ett uppdrag fram till februari 2023 som innebär en kombinerat tjänst som verksamhetsledare för forsknings- och innovationsprogrammet Framgångsrikt företagande (40%) och innovationscoach i SmartAgri (60%). Vi ser uppenbara synergier som för en erfaren förändringsledare med företagarbakgrund kan öppna upp för nya uppdrag efter avslutade projekt.

Innovationscoach SmartAgri

Tjänsten som innovationscoach innebär att i team arbeta uppsökande och genomföra behovsanalyser åt etablerade företag såväl som start-upföretag. Upplägget kan innebära antingen att du själv leder innovationsprojekt eller att du coachar andra att utveckla sin idé till innovation genom SmartAgris metod. Tjänsten innebär också rapportering och administration mot finansiärer. I uppdraget finns även att tillsammans med teamet planera, leda och genomföra presentationer vid nätverksaktiviteter.

Som person behöver du vara utåtriktad med förmåga att både inspirera och involvera andra i dialog kring frågor som rör ny teknik och lantbrukets digitalisering. Du förväntas ha god kunskap och upparbetade nätverk inom lantbruksnäringen. Ditt engagemang och drivkraft ligger i företagande och affärsutveckling med insikt i innovationsprocesser och utvecklingsarbete.

Verksamhetsledare Framgångsrikt företagande

Tjänsten som verksamhetsledare innebär att i dialog med företrädaren från branschen och forskare inom affärsutveckling och ledarskap lyssna in behov, initiera nätverksaktiviteter och söka finansiering för kompetenshöjande insatser inom området. Vi ser gärna att sökande till tjänsten har yrkeserfarenhet inom de gröna näringarna, som egenföretagare eller företagsledare. Akademisk examen inom företagsekonomi, business management är meriterande. Som person behöver du vara drivande och äga ett engagemang för svensk livsmedels- och energiproduktion med förmåga att utveckla programmet efter av näringen uttryckta behov.

Hör av dig till oss!

Tillträde till tjänsten är omgående och projektfinansiering finns fram till och med februari 2023. Tveka inte att sända in din intresseanmälan. Vi hanterar dessa i snabb takt och kallar löpande in matchande profiler för intervju. Sänd in ditt personliga brev med CV till info@agrovast.se. Vill du veta mer om uppdraget kontakta:

Mats Emilson, VD Agroväst
Jens Juul, projektledare Agroväst SmartAgri
Ulrika Åkesson, projektledare Agroväst Robust matproduktion.
Du hittar våra kontaktuppgifter här >>>
Här hittar du lediga tjänster på Agroväst >>>

Om SmartAgri

Det övergripande målet är att utveckla en innovationsplattform och mötesplats som för samman kompetens- och kunskapsområden inom IT, automation och lantbruk/biologi, och därigenom skapa bättre förutsättningar för små och medelstora teknikföretag att utveckla och testa nya smarta tekniklösningar och metoder för en intensifierad, hållbar och säker livsmedelsproduktion.

Genom stärkt samhandling mellan de innovationsstödjande aktörerna Agroväst, Science Park Skövde och RISE (enheten för jordbruk och livsmedel) kan projektet erbjuda ett bättre utvecklingsstöd till målgruppen.

Samhandling för en mer robust västsvensk matproduktion

Inom ramen för Agrovästs tematiska forsknings- och innovationsprogram initieras utvecklingsprojekt, förstudier och försök i nära samverkan med aktörer inom branschen. Samhandling för en mer robust västsvensk matproduktion är ett treårigt projekt som genom rekrytering av verksamhetsledare stärker tre av programmen: Tillväxt Trädgård Väst, Mark och vatten samt Framgångsrikt företagande. Projektet finansieras genom medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu