KOntakta oss
kontakta oss

AI analyserar fågelsång för att främja biologisk mångfald på mjölkgårdar i Europa.

9 juni, 2024

Just nu sitter 50 små inspelningsdosor uppsatta i gräsmarker på mjölkgårdar i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Frankrike.

Varje gård har två dosor, en i artrika gräsmarker (som naturbetesmarker) och en dosa i gräsmarker med färre arter (exempelvis en slåttervall med bara 2-3 gräsarter).

Dosorna spelar in fågelsång några timmar varje gryning och skymning och om några veckor samlas dosorna in och skickas till Utrecht Universitet i Nedeländerna för AI-analys av vilka fågelarter som hörs.

Detta arbete görs för att få insikt om mervärden i biodiversitet i gräsmarker och är en del av projektet DivGrass.
Det övergripande målet i DivGrass är att främja både den biologiska mångfalden och resiliensen mot klimatförändringar på gårdar med mjölkproduktion.

Här sitter en av de 50 dosorna uppsatt på en stolpe på en gård i Sverige.
Projekt DivGrass | Agroväst
Interreg Nordsjön logo
© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu