Alger kan bli framtidens supermat

De innehåller två gånger mer protein än kött, mer betakaroten än morötter och mer järn än spenat. Vi pratar om alger – som spås bli framtidens supermat. Fördelarna är många men det finns hinder för utvecklingen.
– Vi har mycket kvar att lära oss, men jämför vi med att bönder på landbacken har haft 10 000 år på sig och vi fyra, så känns det som att vi redan har kommit väldigt långt.
Så säger Fredrik Gröndahl, som är docent och lektor i Industriell ekologi, vid KTH. Han är projektledare för Seafarm, ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt där marinbiologer, kemister, livsmedelsvetare, ingenjörer och ekonomer från fyra universitet odlar makroalger, en slags brunalg, i Kosters nationalpark.
Målet är att utnyttja algens fulla potential och använda den för en mängd olika ändamål i ett kretslopp där allt tas tillvara.
– Vi är inne i en fas där vi faktiskt tar den första stora kommersiella skörden, det blir hela 50 ton alger. Målet har hela tiden varit att hitta en industriell form för odlingen, berättar han.

Här skördas algerna i Seafarms testanläggning.
Närodlade och KRAV-certifierade alger
Sverige är redan en storkonsument av alger, på matsidan finns en marknad som importerar alger för flera miljarder. Den mesta importen kommer från Korea, Japan och

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram