Är utlysningen Eurostars något för ditt bolag?

Genom Eurostars kan du söka medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt inom alla tematiska teknikområden. Ert projekt ska leda till marknadsintroduktion av en produkt, tjänst eller process.

För SME-bolag kan 50% av kostnaderna finansieras genom denna utlysning, för SME-bolag kan belopp upp till 5 miljoner kronor sökas.

Deadline för ansökan är den 3 september.

Se mer kring ansökan på någon av följande länkar:

Ansökan via Vinnova

Eurostars Eureka

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram