Kategori: Projekt

Låna och testkör fossilfria lantbruksmaskiner

Utsläppens negativa effekter i samhället lyfts särskilt i Västra Götalands strategi för 2021-2030. Det satsas framåt särskilt på områden som […]

Läs mer
Hur fungerar bioraffinering av gräs- och baljväxter?

Genom ett svensk-danskt forskningssamarbete visar vi hur cirkulär grön bioekonomi kan utnyttja lantbrukets potential. Inom Green Valleys utförs system- och […]

Läs mer
Smart teknik konkretiserar mjuka mervärden

Det pågår idag en bredd av utvecklingsinsatser för att samla in, bearbeta och presentera lantbruksdata som skapar värde i spannmålskedjan, […]

Läs mer
Grain Cloud - ökar spårbarheten i spannmålskedjan

Framtidens spannmålsköpare kommer ställa högre krav på transparens i värdekedjan. Det finns ett uttryckt behov av att genom spårbarhet öka […]

Läs mer
Minskar smart agtech vår sårbarhet?

I förra veckan arrangerade Elmia för första gången ett event som hette Elmiadalen. Elmiadalen kan ses som en digital variant […]

Läs mer
EIP Agri innovationsprojekt: Vallskördemaskinen Multiflow

På SmartAgri har vi varit delaktiga i flera ansökningar till de innovationsstöden som funnits att söka inom Landsbygdsnätverkets EIP-Agri. Många […]

Läs mer
EIP Agri innovationsprojekt: Exaktare skördeprognoser för en effektiv och hållbar odling av grönsaker

På SmartAgri har vi varit delaktiga i flera ansökningar till de innovationsstöden som funnits att söka inom Landsbygdsnätverkets EIP-Agri. Många […]

Läs mer
Nu startar Smart Agtech - teknikbolag med lantbruksinnovationer efterlyses

Idag är det officiellt att SmartAgri och Agtech 2030 etablerar samarbetsplattformen Smart Agtech. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för […]

Läs mer
© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram