Cellulärt jordbruk – hot eller möjlighet?

Bör livsmedelssektorn omfamna eller bekämpa utvecklingen av odlade produkter som kött, mjölk och ägg? Den frågan ställer sig veckans gästspanare Daniel Skavén Ruben.
 Missa inte fler spaningar, signa upp på AGFO weekly
Cellulärt jordbruk (från engelskans cellular agriculture) är förmågan att odla produkter som kött, mjölk och ägg (liksom exempelvis gelatin och läder) i stora bioreaktorer, liknande hur man brygger öl, eller hur man sedan 1980-talet tillverkar insulin för diabetiker.
Förespråkarna lovar produkter med lägre miljöpåverkan, högre livsmedelssäkerhet och mer stabil produktion, då tillverkningen sker i sterila och kontrollerade miljöer. Man kan också skräddarsy produkten, exempelvis ägg utan kolesterol, eller kött med viss nivå av essentiella aminosyror, vitaminer och mineraler  – och själva djuruppfödningen blir överflödig.
”Motsvarande hundratals miljoner kronor har investerats de senaste åren”
Motsvarande hundratals miljoner kronor har investerats de senaste åren i företag såsom Memphis Meats, Perfect Day, Clara Foods, SuperMeat, Finless Foods, Modern Meadow och Geltor, som genom cellulärt jordbruk utvecklar produkter som väntas lanseras till premiumpriser inom de närmsta 5-10 åren.
Bör bönder och livsmedelssektorn då omfamna eller bekämpa utvecklingen? I USA sker bägge delar. Tyson och Cargill, som tillsammans omsätter över 1000 miljarder kronor, har investerat i flera av bolagen ovan för att säkra sig eventuella framtida marknadsandelar. Samtidigt har organisationer som U.S. Cattlemen’s Association begärt av

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram