Då vinner min tomat hållbarhetskampen

Är en hemmaodlad tomat mer hållbar än en storskaligt odlad? Det funderar AGFO:s Pontus Gustafsson på i veckans spaning.

Den här spaningen publicerades först i vårt nyhetsbrev AGFO Weekly, signa upp dig här

En vän till mig visade nyligen stolt upp sin hemmaodlade tomat och påstod att den var hållbar. Efter vår diskussion förstod jag att han satte likhetstecken mellan hållbar och obesprutad samt närodlad. Riktigt så enkelt är det inte.
Om vi pratar social hållbarhet finns forskning som pekar på att trädgårdsaktiviteter leder till mindre psykisk ohälsa. För att inte tala om de fysiska vinningarna av att vara mer aktiv.
Ekonomisk hållbarhet däremot blir svårare att uppnå, tänk på all den arbetstid som gått åt för att få fram en enda liten tomat. I Jordbruksverkets nya rapport om ekonomi i odling framgår inte helt oväntat att produktionskostnaden är betydligt lägre i en större odling.
Mår jag bra av att odla eller känns det kravfyllt?
Den miljömässiga hållbarheten då? Jag är en stark förespråkare för att odla sin egen mat, bland annat av just denna anledning. Miljömässig hållbarhet handlar ju inte bara om koldioxidutsläpp, utan även om till exempel vattenanvändning och biologisk mångfald. Är en större odling mer miljömässigt hållbar? Svårt att svara på.
För mig handlar en hållbar hemmaodling

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram