”Data är den nya guldmalmen”

AgriOpt är en av de nya aktörer som stegat in i matsystemet och tar ett nytt grepp om data i jordbruket. AGFO möter grundaren Isak Nielsen.
Hur förändrar data lantbrukets affärer?
– Det är inte data i sig som förändrar jordbruket, utan det är informationen som vi kan få ut från data som gör skillnad. Då blir det lättare att agera på exempelvis klimatförändringar och ta bättre och mer informerade beslut. Det finns ett stort behov av att inte bara samla in data utan även börja baka in den och använda den i sin dagliga verksamhet. För att det ska vara möjligt behövs tjänster som bearbetar data till beslutsunderlag som man kan ta action på. Alla har inte möjlighet att anställa en dataanalytiker, därför behövs tjänster som hjälper lantbrukaren att själv skapa värde ur data, säger Isak Nielsen grundare av AgriOpt.
– Man brukar höra att data är det nya guldet. Men det stämmer inte. Data är den nya guldmalmen som måste förädlas i flera steg för att få ut värdefull information – och det är den informationen som är det nya guldet som skapar värde för lantbrukaren.

Om AgriOpt:
Ett startupbolag som utvecklar en digital analystjänst för att optimera växtodling genom att kombinera AI med

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram