KOntakta oss
kontakta oss

De ska bli ledande inom livsmedelsforskning

28 mars, 2019

Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp inleder ett samarbete under titeln Food Tech Links med mål att bli ledande i landet inom livsmedelsforskning.
– Livsmedel är ett högprioriterat ämne i och med livsmedelsstrategin. Vi ser att det finns konkreta och gemensamma ämnen som vi kan jobba vidare på där forskare mellan lärosätena samarbetar, säger Lena Ekelund Axelson, professor vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU, till AGFO.
Bakomliggande orsak är att den omvandling som sker i livsmedelssystemet till stora delar är konsumentdriven vilket kräver tvärvetenskapliga samarbeten, menar de båda lärosätena.
”Sverige ligger inte i framkant med robotisering”
Bland nyckelområdena nämns autonoma odlingssystem, växtförädling för hälsomervärden, vertikal och urban odling i cirkulära system samt minskat matsvinn för att skapa nyttigare och mera hållbara livsmedel.
– Vi har långgående forskning inom matsvinn och växtförädling, men Sverige ligger inte i framkant med robotisering i livsmedelsproduktionen, här måste vi hänga med, säger Lena Ekelund Axelson.
Datadriven teknikutveckling krävs
I brytpunkten mellan mat och teknik behövs datadriven teknikutveckling, menar forskarna. Dels i produktionsledet med den teknologiska utvecklingen som sker i fält och i växthus, dels i digitaliseringen på konsumentsidan.
SLU och Lunds universitet har redan samarbeten i dag inom vissa projekt. Med Food Tech Links hoppas lärosätena kunna göra det än mer

En nyhet från Agfo

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu