De utmanar svenskens älskling – laxen

”Jag blev så inspirerad att jag byggde ett fiskstall i natt”, skojar Christer Wannebro, grisbonde från Rinkaby, efter att ha träffat landbaserade Gårdsfisk.
Christer Wannebro var en av 150 lantbrukare som bjöds in för att titta närmare på Gårdsfisks affärsmodell för kontraktsuppfödning av fisk. Gårdsfisk med sin integrerade jord- och vattenbruk vill nämligen knyta uppåt 10 gårdar till sig under de kommande åren.

Gårdsfisk
Marinbiologen Johan Ljungquist och Mikael Olenmark Dessalles, civilingenjör med inriktning mot teknisk vattenresurshantering, träffades 2009 i ett projekt om urban fisk- och växtodling. Tillsammans köpte de en gård i Skåne som sedan länge varit ur bruk. Där har de byggt upp ett integrerat lant -och vattenbruk – Gårdsfisk – ett koncept som är skalbart och kan införas i aktiva jordbruk. Deras mål är att producera hållbar fisk i stor skala.

Fiskgödsel hamnar på åkern
Som första aktör i Sverige har Gårdsfisk i Skättilljunga visat att det går att producera fisk på land med ett cirkulärt omhändertagande av fiskgödseln.
– Inledningsvis definierade vi de problem som dyker upp då man flyttar upp en fiskodling på land och den stora utmaningen är att ta hand om kväve och fosfor som produceras, berättar Gårdsfisks grundare och vd, Johan Ljungquist.
Johan Ljungquist är grundare och vd för Gårdsfisk. Foto:

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram