“Den fallgropen har vi redan ramlat i”

Insektsbranschen växlar upp inför ett godkännande av insekter som livsmedel inom EU. Samtidigt är det inte så lätt som att bara sätta igång försäljningen – och flera frågetecken behöver forskningen räta ut.
Vad säger myndigheterna och forskningen om utvecklingen för insekter som livsmedel och foder? AGFO frågar Astrid Walles-Granberg, utredare på Livsmedelsverket, samt Anna Jansson, professor i djurfysiologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
Livsmedelsverket
Vad säger myndigheterna?
Astrid Walles-Granberg, utredare på Livsmedelsverket.
Om det blir ett godkännande för vissa insektsarter, finns det några hinder från svenskt håll?
– Nej, vi har gemensam EU-lagstiftning och ett godkännande på EU-nivå har omedelbar verkan i Sverige. Just nu jobbar vi med att se över hur vi kan vägleda och stötta insektsföretagen så att de är förberedda när en insektsart eventuellt blir godkänd, och precis som Nils Österström på Insektsföretagen säger för vi en tät dialog med dem, säger Astrid Walles-Granberg, utredare på Livsmedelsverket.
Är det bara att sätta igång och sälja om man har grundkraven för verksamheten på plats?
– Det är inte riktigt så enkelt. Som i all livsmedelsverksamhet måste företaget registrera sig eller godkännas av en kontrollmyndighet. Exakt vilket regelverk som insektsodling kommer att omfattas av är ännu inte helt klart. Viktigt att komma ihåg är att alla livsmedelsproducenter måste kunna visa att de producerar

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram