Det Digitala Djuret III en succé!

Skara 25:e september -med över 90 deltagare och mycket intressanta föreläsningar genomfördes eventet med fokus på djurvälfärd och hälsa.  Det Digitala Djuret serien har visat på stort intresse och engagemang för den digitala utvecklingen inom lantbrukets animalieproduktion och djurhållning. Mötet hölls på Viking Genetics kontor i Skara och i samband med lunch som serverades nästgårds på Götala Herrgård fick sällskapet en visning av SLU´s verksamhet på försöksgården Götala med presentation av de pågående forskningsprojekten. Flera företag presenterade innovativa produkter som är under utveckling eller nyligen lanserats, så som Hencol LiveStock Planner, Svarta Räven Ko-gps, No Fence och Videquus.  Många av de nya digitala hjälpmedlen och beslutsstödsystemen ger bättre förutsättning för ökad hälsa både för produktionsdjur och de människor som arbetar i samma miljö.  Under diskussion konstateras att de digitala hjälpmedlen inte kommer kunna ersätta människans "djuröga" men däremot hjälpa att finna avvikelser tidigt eller ge ökad förståelse för verksamheten.  Det finns mycket mer att berätta kring dessa event och för er som inte kunde komma men ändå är intresserade så finns hela  serien filmad och tillgänglig på Youtube, senaste eventet är under redigering men kommer läggas ut inom kort.

Det Digitala Djuret-serien är ett samarbete mellan SLU, SLU-Holding och Agroväst med projekten KUR och SmartAgri och samordnat av Gröna Möten

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram