Digital djurhälsa – 13 innovativa lösningar

Nu digitaliseras djurhälsan i allt högre utsträckning och de svenska företagen ligger långt framme.
Innovativa agtech-startups riktar blicken mot djurhälsa eftersom bland annat antibiotikalagarna inom EU skärps. Lösningarna är högteknologiska och använder sig av artificiell intelligens, kameraövervakning och sensorer för att upptäcka sjukdomar och avvikelser i tid. Vi listar bolag och lösningar.
1. Skannar klövar

Klövsjukdomar är vanliga bland nötkreatur. De är plågsamma och svårbehandlade. Tyska MS Schippers låter korna gå igenom MS Hoof Scan som mäter hovens tryck och form. En bild skickas till ett datasystem där värdena analyseras. Vid avvikelser kan en eventuell infektion stoppas redan innan den bryter ut.
2. Väger nötkreatur

Rätt mängd foder till ett djur är inte bara en ekonomisk fråga, utan även en djurhälsofråga. Djuren mår bäst då de får exakt så mycket foder de behöver. Svenska Hencols vågsystem beräknar djurens exakta tillväxtkurva, så att bonden kan gasa eller bromsa djurens tillväxt därefter.
3. Beräknar näringsvärdet

Det är inte bara mängden utan även sammansättningen på fodret som är viktig för djurhälsan. NutriOpt från holländska Trouw Nutrition visar de exakta näringsvärdena på alla ingredienserna i det djurfoder man blandar, vilket gör att sammansättningen kan justeras exakt.
4. Toalettlösning för grisar

Grisarnas urin och avföring smutsar ned i ett grisstall, vilket ger risk för infektioner. Grisar behöver hö att

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram