KOntakta oss
kontakta oss

Dina åsikter som lantbrukare är värdefulla

10 mars, 2023

Projekt Oper8 | Agroväst

Oper8 är ett nystartat EU projekt med målsättning att öka användningen av alternativa ogräsbekämpningsmetoder.

Problemen med herbicidresistens ökar hela tiden samtidigt som tillgången på godkända preparat minskar och det blir allt svårare att hitta nya aktiva substanser.Därför är det viktigare än någonsin att hitta vägar att minska herbicidanvändningen eller att helt gå över på andra metoder för att hantera ogräs. Målsättningen med det nya Horizon 2020 projektet Oper8 är att inventera vilka metoder som finns tillgängliga samt att dela praktiska erfarenheter av hur man använder metoderna.

Förutom miljöskäl, kommer även rapporter om hälsorisker vid användningen av herbicider och ett glyfosat förbud har diskuterats en längre tid. Samtidigt går införandet av alternativa metoder långsamt, mycket p.g.a. höga kostnader och att metoderna uppfattas som svåranvända. Det är dessutom svårt att bedöma vilka metoder som är mest lämpade för de egna förutsättningarna.

Ett projekt som omfattar 7 länder med fokus på 8 olika innovationsgrupper

Oper8 är ett tre-årigt Horizon 2020 projekt som leds av Agricultural University Athens och omfattar 8 partners från 7 länder och där Agroväst medverkar. Den övergripande målsättningen är att kommunicera, demonstrera och främja användningen av alternativa metoder att bekämpa ogräs.

Särskilt fokus kommer att vara på 8 olika innovationsgrupper (Operativa Grupper) som arbetar i eller har arbetat i innovationsprojekt som fått stöd från EIP-agri och som rör detta område. I Sverige bidrar vi med kunskaper kring EIP-projektet Platsspecifik ogräsbekämpning som avslutades 2022. Bland övriga tekniker som man arbetar med kan nämnas olika system för mekanisk bekämpning och biologiska bekämpningsmedel.

Vi kommer att samla, förpacka och sprida kunskap inom området på en rad olika sätt. T.ex. genom att ta fram faktablad och utbildningspaket, samt att sprida erfarenheter med hjälp av demonstrationer och workshops

Enkätundersökningen är ett viktigt instrument för att hjälpa oss att fokusera på rätt strategier!

För att säkerställa att önskemål från svenska lantbrukare tas tillvara vill vi få svar på några frågor.
Vi är därför tacksamma om du skulle kunna fylla i vår enkät, som vi räknar med  tar ca. 10 minuter att fylla i.


Vill du som lantbrukare dela med dig av dina erfarenheter gällande ogräsbekämpningsmetoder?

Hjälp oss att fylla i enkäten som tar ca. 10 minuter. Resultatet kommer att användas som underlag i ett nystartat EU projekt för att hitta alternativa bekämpningsmetoder. Sista dag den 7 maj.

Frågor kring enkäten kan ställas till Thomas Börjesson, Agroväst AB.
E-mail Thomas Börjesson
Mobil 0705-59 85 59.


OPER8 projektet har erhållit finansiering från EUs Horizon forsknings- och innovationsprogram, bidrag nummer 101060591.

Inlägget Dina åsikter som lantbrukare är värdefulla dök först upp på Agroväst.

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu