En helig graal på väg att öppnas

9,8 miljarder. Så många människor estimeras vi vara 2050 och det ständiga trummande budskapet är att vi måste producera mer mat till den växande befolkningen. Men hur då?
Flera forskare ser hoppfullt på att det nu tas stora steg runt något som kan öka skördarna markant. Det handlar om att förbättra den kanske viktigaste processen som finns. Nämligen växters fotosyntes, den process som sker när växter gör om solljus till energi där vatten och koldioxid blir syre och kolhydrater.
”Det är svindlande siffror”
Förbättrad fotosyntes är en relativt sett outforskad del inom växtförädlingen. En del kallar det till och med för en helig graal. Nyligen träffade jag forskare vid nederländska universitet i Wageningen som anses vara en av världens främsta inom miljö och jordbruk. I ett pågående EU-projekt som handlar om att fördubbla skördarna i unionen till 2050 är just förbättrad fotosyntes en nyckelfaktor.
Tidigare i år kom nyheten att forskare lyckats öka skördarna med 30 till 40 procent på ris och tobak. Det är svindlande siffror om man tänker på att våra skördar globalt sett har ökat med 1 till 2 procent årligen sedan 1960-talet. I tobaksförsöken används gener från andra växter, växten har genmodifierats. Men det går också att genom traditionell växtförädling förbättra fotosyntesen även om

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram