Ett klimatpositivt jordbruk möjligt

Är ett klimatpositivt jordbruk möjligt eller är det en utopi? Fullt möjligt, menar Anke Herrmann, docent vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
Är det möjligt för jordbruket att bli klimatpositivt, alltså att binda mer kol än man släpper ut?
– Jag tycker att det borde vara möjligt. Framför allt om man tittar framåt med växtförädling och att använda marken på rätt sätt. Växt och mark interagerar mycket och där behöver vi utforska och utveckla odlingssystemen. Det finns förbättringar kring hur man hanterar gödsel och spridning eller använder pesticider. Där pratar man ofta om ekologiskt mot konventionellt. Jag tycker inte att det är så svart eller vitt, säger Anke Herrmann, docent vid institutionen för mark och miljö vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
Hon har jobbat i många år med organiskt material och kol i åkermark med fokus på biologisk aktivitet, biologiska processer och jordhälsa.
Kolinlagring
Att binda kol i åkermark kan motverka utsläppen av klimatgaser. FN:s klimatpanel IPCC konstaterade häromveckan att kolinlagring är den billigaste metoden med den största potentialen för att minska koldioxiden i atmosfären.
Källa: IPCC
Svart eller vitt säger du, kan du utveckla?
– Man måste ha en dialog, vad fungerar bättre eller mindre bra i olika odlingssystem. Svaret är inte så enkelt som att säga att exempelvis conservation agriculture är bäst. Det beror

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram