Experterna: Så fixar vi ett svenskt proteinskifte

Varför är svenska ärtdrycken Sproud tillverkad av franska ärter – och när finns en svensk superböna som älskar frost? AGFO:s Linda Linnskog Rudh går till botten med det svenska proteinskiftet.
När AGFO granskade det svenska proteinskiftet i juni förra året visste vi inte att sommaren skulle bli den torraste och varmaste i mannaminne. Hur går det för Sveriges odling av baljväxter så här ett år senare och har de svenska råvarorna i vegoprodukterna ökat? Växtforskare, livsmedelsföretagare och affärsutvecklare ger här sin bild av utvecklingen.
Framtidens åkerböna tas fram
I ett helt nystartat projekt ska flera hundra olika åkerbönssorter från hela världen kartläggas för att hitta egenskaper som kan användbara för förädling i Sverige. Det berättar Åsa Grimberg, SLU-forskare vid institutionen för växtförädling, som leder projektet Framtidens åkerböna för mat och foder.
I år väntas den odlade arealen av baljväxter minska markant sedan förra året, men Åsa Grimberg tror att svenska baljväxter har stor potential att öka eftersom den bara odlas på tre procent av arealerna.
– Åkerbönan är en baljväxt vi redan odlar och använder, men nästan enbart till djurfoder. Den odlas framförallt i Götaland och Svealand men kan odlas ända upp till mellersta Sverige. Ju längre norrut man kommer, desto mer sällan hinner dock bönan mogna av, och

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram