KOntakta oss
kontakta oss

Förbättrad möjlighet att förhandla pris för nötköttsproducenterna

24 augusti, 2023

Får du rätt betalt för dina köttdjur? Mycket av slutpriset är en uppgörelse mellan djurägare och slakteri. I det pågående projektet är målet att Sveriges Nötköttsproducenters nya digitala prisportal ska göra avräkningspriserna transparenta.

Med hjälp av ett nytt prisverktyg kommer nötköttsproducenter som skickar sina djur till slakt ha tillgång till en pristjänst där de kan jämföra samt få en bättre inblick i faktiska slaktpriser.

Vill du vara med och fylla portalen med prisuppgifter?

De djurägare som vill vara med och bygga prisportalen redan nu kan skicka in sina priser anonymt till prisportal@notkottsproducenter.se. Projektet, som avslutas 2024, syftar till att ge nötköttsproducenterna förbättrade möjligheter att förhandla fram bästa möjliga pris.

Artiklar i ATL

Projektinnehåll och målsättning 

Den tänka innovationen är en digital lösning som automatiskt kan läsa in och tolka lantbrukarnas avräkningar. Uppgifterna från avräkningarna läggs i en databas varefter lantbrukarna, i ett presentationsgränssnitt, kan filtrera uppgifterna för att visa prisstatistik för en viss kategori (djurtyp, klass, viktspann etc., geografiskt område och tidsspann. Exempelvis skulle lantbrukaren kunna vara intresserad av aktuell prisutveckling och -statistik för en konventionell ungtjur i klass R i Västra Götaland. 

Projektpartners

Tillsammans med Svenska nötköttsproducenter (SNP), Agroväst, Hushållningssällskapet och Salbo AI utvecklar Skira en prisportal för producenter av nötkött. På Agroväst är det i projektet SmartAgri varit delaktiga i detta projekt.

SNP prisportal logotyper
© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu