Forskarna: Vi måste börja utnyttja resurserna rätt

Fyra års intensiv forskning om hållbar och effektiv livsmedelsproduktion inom vatten- och jordbruk är till ända. På AquaAgri-konferensen i Stockholm den 23 oktober presenterade forskarna sina fynd. AGFO var förstås på plats.
Forskningsprogrammet AquaAgri studerar nya systemlösningar inom både traditionellt jordbruk och inom den växande sektorn för vattenbruk. Det övergripande målet är att bidra till en effektivare men samtidigt miljömässigt hållbar produktion.
Forskningsprogrammet finansieras i samverkan mellan Formas, Mistra och Lantmännens Forskningsstiftelse. Foto: AGFO
 
Nomaculture
 
Foto: AquaAgri
Projektets mål
Odling av hummer och havskatt. Projektet har handlat om att ta fram optimala förutsättningar för arterna vid odling, men också om att odla i ett cirkulärt system.
Recirkulerande system
Odling på land är enklare att kontrollera än odling till havs. Vattnet kan renas från foderrester och fekalier med mikrobiologiska filter och risken för smitta kan begränsas. Målet är att mindre än 5% av vattnet ska bytas ut varje dag.
Foderfrågan är nyckeln
Det tar en hummer flera år att bli tallriksstor som den ska vara för att få säljas. Det betyder att fodret är en nyckelfråga. Genom att samarbeta med fiskindustrin kring Strömstad kan projektet ta hand om fisk- och skaldjursrens som man har lyckats göra proteinpellets av.
Forskningen och näringslivet
Den största utmaningen är att ta forskningsprojektet från labbet ut i näringslivet. Dialogen

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram