KOntakta oss
kontakta oss

Fortsatt satsning på SmartAgri

1 mars, 2023

SmartAgri | Agroväst

Nu satsar vi vidare på att digitalisera lantbruket i Västsverige genom projektet SmartAgri 2.0 – en digital innovationshub

Genom innovationsplattformen SmartAgri har Agroväst, RISE och Science Park Skövde under de senaste åren stöttat ett större antal teknikföretag och tillsammans med företagen vidareutvecklat idéer till innovationsprojekt. Projektet har bidragit till utvecklingen av nya lösningar för bland annat flödesmätning av flytgödsel, vägning av grisar med hjälp av kamerateknik och övervakning av djur på bete.

Fortsättningsprojekt beviljat

Tillväxtverket har beviljat förnyat stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för de kommande tre åren. Ytterligare finansiärer är Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. Agroväst leder projektet SmartAgri 2.0 medan Science Park Skövde AB och RISE Reseach Institute of Sweden AB är projektpartner.

Vidareutvecklingen av innovationshubbens tjänsteutbud ligger helt i linje med Digital Europe och EU:s satsning på Europeiska Digitala Innovationshubbar.

”Att vi fått fortsättningsprojektet beviljat ser vi som ett kvitto på att vi gjort nytta under första fem åren. Framöver kommer vi öka dialogen med lantbruket, både för att styra vårt fokus och för att stötta implementeringen av ny teknik.” säger Anders Johansson, Projektledare SmartAgri.

Anders Johansson, projektledare | Agroväst
Anders Johansson, Projektledare SmartAgri

Fortsatt digitalisering för framtidens lantbruk

Det nya projektet har som uppdrag att kostnadsfritt stödja små och medelstora företag i Västsverige som är verksamma inom lantbruksbranschen för att öka sin kunskap och medvetenhet om digitaliseringens möjligheter, att snabbare ta till sig och implementera ny digital teknik samt att utveckla innovativa digitala lösningar.

SmartAgri kommer utöver kunskapsstöd, matchmaking och coachning även intensifiera och anpassa kommunikationen mot lantbrukaren för att stödja adoptionen av ny teknik.

Digitalisering inom lantbruk | SmartAgri

Inlägget Fortsatt satsning på SmartAgri 2.0 dök först upp på Agroväst.

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu