KOntakta oss
kontakta oss

Från mirakel till ifrågasatt

29 mars, 2019

Konstgödseln var en fantastisk uppfinning för hundra år sedan. I dag har den blivit en belastning för miljö och klimat. Vilka är alternativen? Den här veckan spanar vi in två.

Den här spaningen publicerades först i vårt nyhetsbrevAGFO weekly, signa upp gratis här

Dagens konstgödsel, även kallad mineral- eller handelsgödsel, tillverkas av fossil energi i form av naturgas och är efter diesel till maskiner den näst största energiposten inom jordbruket. Tillverkningen och användningen av konstgödsel står också för en stor del av det svenska jordbrukets klimatpåverkan. Bara tillverkningen av kvävegödsel står för runt hälften av utsläppen vid veteodling.
Konstgödsel är också den största källan till att utsläppen av kväve har ökat så mycket att kvävecykeln har rubbats, vilket ger klimatpåverkan i form av utsläpp av lustgas, men också andra miljöproblem som övergödning, försurning osv. Rapporten European Nitrogen Assessment visade bland annat att hälso- och miljökostnaderna för ökade kväveutsläpp var större än jordbrukares ekonomiska vinster av kvävegödslingen.
Det finns alltså flera tunga skäl till att avveckla den fossila gödseln och det pågår en del forskning och utveckling kring detta. Agfo har tittat på två spår:
1. Fossilfri konstgödsel
Här handlar det om att använda förnyelsebara bränslen i stället för naturgas vid tillverkningen. Utvecklingen sker främst på energisidan och fokus är fossilfri ammoniak som kan

En nyhet från Agfo

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu