KOntakta oss
kontakta oss

Gotland först med fossilfritt kött

13 november, 2018

Från fossilt – till förnybart. 13 gårdar på Gotland banar nu väg och bygger en modell för att producera landets första fossilfria kött.
Under två år kommer projektet Fossilfritt kött på Gotland att kartlägga hur man föder upp, slaktar och levererar ett helt fossilfritt kött till konsument. Samtidigt undersöks konsumenternas inställning. Är fossilfritt kött en hygienfaktor eller ett mervärde man betalar extra för i framtiden?
Hej Fredrik Sundblad, projektledare för Fossilfritt kött! Ni befinner mitt i hetluften – kött och fossila energikällor är ju ständigt i fokus. Vad hoppas du att projektet ska resultera i?
– I slutändan handlar det om att minska klimatavtrycket och producera kött så energi- och miljöeffektivt som möjligt.

Projektet Fossilfritt kött

Gotlands Slagteri och LRF Gotland driver det tvååriga projektet Fossilfritt kött. Med stöd på 3,3 miljoner kronor från Region Gotland och Tillväxtverket ska förutsättningarna för en fossilfri köttproduktion utvärderas. I projektet ingår även SLU och flera aktörer från livsmedelsbranschen.

Och vad menar ni att fossilfritt är i fråga om köttproduktion?
– Vi landar i större frågor än vi kanske anade från början. Man är tillbaka i hur vi brukar jorden. Vi måste till exempel justera odlingsmetoderna med grödval för att få till högre fixering av kväve och bindning av kol, vilket

En nyhet från Agfo

© 2018 – 2023 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu