KOntakta oss
kontakta oss

Grain Cloud - ökar spårbarheten i spannmålskedjan

29 september, 2020

Lars Rönnholm, torkansvarig på Vadsbo Växtodling Foto: Thomas Harrysson

Framtidens spannmålsköpare kommer ställa högre krav på transparens i värdekedjan. Det finns ett uttryckt behov av att genom spårbarhet öka livsmedelssäkerhet på spannmålsbaserad mat. En nystartad innovationsgrupp bestående av sju partners med expertkompetens har beviljats stöd för att tillsammans med Skandia Elevator förverkliga innovationsidén och utvecklingen av Grain Cloud.
Under 3 år arbetar gruppen fram ett digitalt beslutsstödsystem för kontroll, styrning och spårbarhet inom spannmålshanteringen.

– Vi tror på att framtidens lagringsanläggningar måste automatiskt kunna hålla ordning på mängden spannmål som tagits in från fälten, vart det lagras, hur det lagrats och hur länge. Framtidens anläggning kommer också behöva kunna förutse underhållsbehov innan haveriet uppstår, och hjälpa lantbrukare med servicepåminnelser, säger Joakim Larsson VD och delägare på Skandia Elevator.

Arbetet med Grain Cloud går ut på att göra lantbrukets vardag smidigare. Bolaget tog fram en vision och fann en ny nisch som var efterfrågad på marknaden. Visionen för Grain Cloud är att skapa ett digitalt beslutsstödsystem för kontroll, styrning och spårbarhet för spannmålshanteringen på gården. Systemet ska göra lantbrukarens vardag smidigare, effektivare och säkrare. Detta genom att i real tid optimera och informera om flödet igenom anläggningen och varna för avvikelser. Grain Cloud ska samla all information om lagringsanläggningen på ett och samma ställe så att lantbrukaren där kan få en samlad överblick över vad som händer och har hänt. Utifrån informationen om vad som hänt kan lantbrukare få nya insikter om hur användandet av sin anläggning kan optimeras.

Systemet är främst designat för nya anläggningar men kommer även kunna integreras i äldre maskinsystem.
– Vi är väldigt glada för att Jordbruksverket tror på vår idé om den digitala lagringsanläggningen. Vi ser fram emot att jobba med innovationsgruppens olika partners för att skapa verkligt nytta för lantbrukare, fortsätter Joakim Larsson.

Grain Cloud drivs som ett EIP-projekt som leds av Matilda von Rosen på Agroväst.
– Idag är det mycket som kan gå fel i samband med lagringen av spannmålen. Detta är ett stort steg i rätt riktning i att kunna ge lagerhållaren mer information kring att fatta bättre och ekonomiskt mer fördelaktiga beslut, säger Matilda von Rosen som tidigare jobbat som spannmålshandlare.

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu