Guldläge för norrländska grödor

Midnattssol, fantastiska odlingsjordar och ett förändrat klimat. Det finns stora möjligheter att öka odlingarna av bär, grönsaker och spannmål i norra Sverige. Men det är samtidigt ingen enkel uppgift – och det är inte bara det kyliga klimatet som bromsar utvecklingen.
Under de senaste 30 åren har Norrbotten tappat mer än en femtedel av sin jordbruksmark och ungefär så ser det ut även i de övriga norrländska länen.
När det gäller trädgårdsodlingen med frukt, bär, grönsaker och blommor på friland i de fyra nordligaste länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland, så har den minskat från 349 till 280 hektar under de senaste tio åren. Däremot är växthusarealen stabil på totalt 16 hektar.
”Fantastiska odlingsjordar”
Men den norrländska odlingen skulle kunna öka betydligt, menar några av de rådgivare som Agfo har talat med.
– Vi behöver fler aktiva lantbrukare här uppe för det finns fantastiska odlingsjordar och mycket areal som inte brukas aktivt. Det finns en stor potential, säger Hulda Wirsén, rådgivare på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.
Lämpar sig för klimatet
Mycket av det som odlas på de norrländska fälten är vall, eftersom det lämpar sig väl för klimatet.  Även den mesta spannmålen och de baljväxter som odlas, är främst för djurfoder.
Hulda Wirsén är rådgivare på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.
 
– Ska man

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram