Har folket alltid rätt?

Frågan om GMO har splittrat opinionen sedan 90-talet. Agfos Peter Söderquist spanar från konferensen CRISPRcon. 

FAKTA Crispr
Crispr är en teknik för att göra exakta förändringar i arvsmassan, i växter eller djur. Tekniken bygger på en mekanism som finns naturligt hos bakterier, och kräver inte att något dna tillförs utifrån. Direkt mutagenes är ett samlingsnamn på flera liknande tekniker.

På flera håll i världen har den negativa opinionen lett till att GMO (genmodifierade organismer) inte är tillåtna för kommersiell odling. Många forskare och företag är oroliga för att Crispr ska möta samma negativa opinion – men frågan har flera bottnar. Det blev tydligt i en av paneldebatterna på konferensen CRISPRcon, arrangerad av MIT och Harvard.
Debattledare var Gideon Rose, en vältalig redaktör för den tidskriften Foreign Affairs. Han inledde med att konstatera att ”introduktionen av GMO var en katastrof”. Och hans första fråga till panelen var helt enkelt: Hur kan vi undvika att CRISPR råkar ut för samma problem som GMO?
Sheila Jasanoff, indienfödd professor vid Harvard. Foto: Peter Söderquist, AGFO
Den första personen som fick frågan var Sheila Jasanoff, en professor vid Harvard University. Efter några sekunders tystnad svarade hon ungefär så här:
– Jag skulle vilja inleda med att ifrågasätta dina premisser. Det är mer relevant att se GMO-debatten

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram