Här kan nya livsmedel se dagens ljus

Utvecklar du en ny produkt? AGFO listar svenska testkök och testbäddar där det går att utveckla livsmedelsprodukter.
Vid flera tillfällen har AGFO fått frågan om var det går att hitta testkök för att som entreprenör och företagare ta fram nya livsmedel eller produkter. ”Det saknas ett fungerande ekosystem”, är en uppfattning. Hur ser det egentligen ut?
Det går att konstatera att testköken inte är så många, men de finns. Se vår lista nedan.
En bra start är att prata med  SAMLA Sverige – SAMutveckling för Livsmedelsbranschens Acceleration. Initiativet leds av RISE och samlar ihop innovationsstöd till livsmedelsbranschens företag under ett tak, däribland testkök.
Hela Sverige
RISE – utvecklings- och verifieringsmiljö
RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner och driver cirka 140 testbäddar, varav 7 stycken är avsedda för och relevanta för livsmedelsutveckling.
RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som via TestBedSweden.se erbjuder en sammanhållande kanal för information kring testbäddar.
Kontakt: Maria Åberg, Innovations- och företagsutvecklare på RISE, maria.aberg@ri.se eller 070-527 96 44.
Hela Sverige
Vinnova – ansvarig för testbäddar i Sverige
Vinnova ansvarar som nationell samordnande funktion för att stärka test- och demonstrationsverksamheten i Sverige. På Vinnovas webb finns en bra samlingssida för testbäddar – om man jobbar med allt utom livsmedel. Vi kunde bara hitta en enda som är direkt kopplad till mat,

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram