KOntakta oss
kontakta oss

Hur fungerar bioraffinering av gräs- och baljväxter?

21 april, 2021

Genom ett svensk-danskt forskningssamarbete visar vi hur cirkulär grön bioekonomi kan utnyttja lantbrukets potential. Inom Green Valleys utförs system- och lönsamhetsanalyser som visar både klimat- och miljönyttan och affärsmöjligheterna i regionalt odlade vallgrödor där gräset förädlas till hållbar energi och högvärdigt foder.

I maj genomförs tre webbinarier med aktiviteter som praktiskt visar hur det går till när vallar utanför Töreboda blir till högvärdigt foder och råvara till bioenergiproduktion.

Innovativ bioekonomi: Raffinering av vall

Måndag 10 maj kl 12.00-12.45 - webbinarium direkt från Naturbruksskolan Sötåsen.

I den första delen visas hur raffinering går till både med färskt gräs och med ensilage. Vi bjuder på digitalt studiebesök både på vår testanläggning på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda och på den större anläggningen på Aarhus universitet i Danmark. Där visar vi hur processen går till i de båda anläggningarna och vilka produkter vi får ut.

I den här delen medverkar:
- Christel Cederberg, biträdande professor på Chalmers tekniska högskola
- Morten Ambye-Jensen, forskare vid Aarhus Universitet
- Andrea von Essen, verksamhetsutvecklare på Naturbruksförvaltningen.

Anmäl dig här:

Vallbaserade produkter

Tisdag 11 maj kl 12.00-12.45 - webbinarium direkt från Naturbruksskolan Sötåsen.

Vi berättar om de vallbaserade foderprodukter som nu testas på nöt, gris och baggar och bjuder på ett studiebesök i laboratoriet på Hushållningssällskapet Sjuhärad där biogasförsök görs. Förutom proteinfoder utvinns också energiråvara vid raffineringsprocessen. Vi går under den här delen djupare in på ämnet bioenergi – varför är det viktigt och hur väl kan biogas konkurrera med andra drivmedel?

I den här delen medverkar:  
- Elisabet Nadeau, forskningsledare på SLU och Hushållningssällskapet Sjuhärad
- Göran Berndes, professor på Chalmers tekniska högskola
- Cecilia Hermansson, projektledare på Hushållningssällskapet Sjuhärad.

Anmäl dig här:

Miljö, ekonomi och affärsmodeller

Onsdag 12 maj kl 12.00-12.45 - webbinarium direkt från Naturbruksskolan Sötåsen.

I den tredje och sista delen i vår serie om bioraffinering går vi djupare in på effekterna och fördelarna med systemet. Vi pratar om miljövinster och kolinlagring, ekonomiska fördelar, möjliga affärsmodeller och jämför vallprotein med sojaprotein.

I den här delen medverkar:  
- Christel Cederberg, biträdande professor på Chalmers tekniska högskola
- Håkan Rosenkvist, fristående konsult och ekonom.

Anmäl dig här:

Om Green Valleys

Projektet finansieras genom medel från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd. Partners i projektet är förutom Naturbruksförvaltningen även Sveriges Lantbruksuniversitet, Chalmers, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Agroväst, Aarhus Universitet och Skive kommune.

Här kan du förbereda dig inför webbinarierna eller bara läsa mer om grön bioraffinering och Green Valleys >>>

Ulrika Åkesson, Agroväst livsmedel
Projektledare Green Valleys

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu