KOntakta oss
kontakta oss

Innovationsprojektet Klassificering av slaktade nötkreatur är nu avslutat

12 maj, 2023

I mars avslutades projektet ”Digital klassificering av slaktade nötkreatur och får enligt EUROP-skalan”. Projektet syftade till att ta fram och testa en lösning som digitalt kan klassificera slaktade nötkreatur och får enligt EUROP-skalan. Prototypen som utvecklades inom projektet är ett viktigt steg mot att klassificeringen kan utföras med kameror och efterföljande bildanalys, vilket ger producenten rätt betalning för slaktkroppen och ger underlag för korrekt prissättning på köttmarknaden.

Vid avslutning av projektet fanns en produktprototyp som klarar att leverera bilder av tillräcklig kvalitet för AI machine learning. Redan vid utgången av projektet fanns cirka 25 000 bilder som var matchade med klassning utförd av godkänd klassare vid slakteriet. Matts Lilja vid produktägaren EUROP System of Sweden AB kunde konstatera att det fanns tillräckligt med bildmaterial för att gå vidare med AI-träning.

- På slakteriet kan lösningen innebära vinster i förbättrad noggrannhet, spårbarhet men även en bättre arbetsmiljö, säger Anders Johansson projektägare på Agroväst

Fortsatt utveckling av produkten

Efter projektet fortsätter EUROP System of Sweden AB att utveckla maskininlärningsmodell och produkt i syfte att nå en mognadsgrad där det är möjligt att nå ett godkännande från Jordbruksverket för att använda produkten kommersiellt. Godkännande av produkten hos SJV och motsvarande europeiska myndigheter bedöms kunna inledas år 2024–2025 varefter kommersialisering mot slakterierna möjliggörs.

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu