Insikter från megakonferensen

Den världsledande konferensen inom food innovation, Seeds & Chips, är över för den här gången. Vi summerar de viktigaste insikterna!
På talarlistan fanns bland andra John Kerry, USA:s tidigare utrikesminister, och Starbucks VD Howard Schultz. Julia Marcopoulos från trend- och innovationsbyrån Sprillo fanns på plats. Vi bad henne summera insikterna.
Tilltro till unga entreprenörer
Seeds & Chips hade bjudit in unga entreprenörer, ”teenovators” som fick chansen att presentera sina idéer och delta i diskussioner med huvudtalarna på scen. Att det fanns stort intresse att lyssna på, och tilltro till, dessa unga var tydligt. En av dessa ”teenovator” var Carolina Castro, grundare och VD för Agron Solutions, ett techföretag som jobbar med jordanalyser. Eller som Carolina Castro beskrev det: ”Vi ger jorden en röst”.
 Regenerativt jordbruk tar plats
”The Next Generation of Farming” var temat på det enligt mig mest spännande panelsamtalet. Bayer stod som sponsor, och jag var därför rädd att samtalet enbart skulle handla om växtskyddsmedel där Bayer är en av världens största producenter. Men samtalet kom att handla om jordbruket i stort. I diskussionspanelen satt John Roulac, vd för Nutiva, ett amerikanskt företag inom ”superfoods”, och han gick ut hårt mot det kemitunga jordbruket som bedrivs idag. Roulac talade i stället för regenerativt jordbruk och beskrev det som mycket positivt att exempelvis livsmedelsjätten General Mills

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram