IPCC: Jordarna en viktig resurs att förvalta

Minska matsvinnet och skördegapet – det är några åtgärder som lyfts fram i FN:s klimatpanels rapport. AGFO listar några verktyg och åtgärder som kan minska utsläppen ur rapporten.
För att nå 2 gradersmålet måste växthusgasutsläppen från alla sektorer, inklusive skogs- och matsektorn, minska, det konstaterar IPCC-rapporten.
– Om man inte hanterar klimatutsläpp från markanvändning kan världen inte komma ner hela vägen till nollutsläpp. Samtidigt innebär klimatförändringar betydande effekter på livsmedelssäkerhet, på ekosystem och på den biologiska mångfalden, allt som vi är beroende av, sade Markku Rummukainen, klimatrådgivare vid SMHI i en TT-intervju.
Skördarna och näringsnivåer kan förändras och matpriser och inkomster till jordbrukare bli mer rörliga, enligt rapporten. Men i markanvändningen finns också en möjlighet.

– Jordbruk, skogsbruk och andra marktyper står för 23 procent av växthusgasutsläppen. Samtidigt absorberar naturliga landprocesser koldioxid motsvarande nästan en tredjedel av koldioxidutsläppen från fossila bränslen och industrin, enligt Jim Skea, en av medordförandena för en av IPCC-grupperna.
Långsam process
Problem och potential på samma gång. Att binda kol i marken är positivt för både klimat och jordar som blir mer produktiva. Med häftigare regn och mer torka behövs friska jordar som kan stå emot jorderosion. En begränsning är att det är långsamma processer och hur klimatförändringarna påverkar är oklart.
Åtgärder som lyfts i IPCC-rapporten*:

Minska

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram