Jorden är gammal men bonden är ung

Det är Märta Jansdotters ord. Hon är VD på Gröna gårdar och är en av förespråkarna för regenerativt jordbruk.
I en tid då kor ofta omtalas som metangasläckande miljöbovar, är det lite befriande att lyssna till Märtha Jansdotter när hon förklarar hur viktiga de är för jorden vi odlar.

Regenerativt jordbruk
Regenerativt jordbruk är idén om att möjliggöra maximal vitalitet i landbaserade ekosystem, medan mänskliga behov tillfredsställs effektivt. För idisslande djur innebär det att använda dem som ett verktyg för att maximera fotosyntesen i odlingslandskapet, genom att låta dem förvandla gräs och vallfoderväxter till näring i form av kött och mjölk. Vallväxterna är dessutom nödvändiga för markens regenerering (återskapande).

– Vi har inte riktigt förstått hur vi ska maximera fotosyntesen i odlingslandskapet. Det finns ingen exakt siffra, men uppskattningsvis utnyttjar vi inte ens halva potentialen.
Märta Jansdotter menar att all användning av mineralgödsel och kemisk ogräsbekämpning tar död på jorden och att dagens jordbrukare är fostrade in i ett industriellt tänk. I och med det har man förlorat kunskapen om jordens biologi.
Säger nej till golfbanebetning
En föregångare i sammanhanget regenerativt jordbruk är bonden Gabe Brown i North Dakota. Han tillför ingen annan näring till sin jord än den som korna tillför med sin avföring. Hans jord

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram